نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه آموزشی توجیهی اموزش دهند گان اداره سواد آموزی ناحیه دو

جلسه آموزشی توجیهی اموزش دهند گان اداره سواد آموزی ناحیه دو


جلسه آموزشی توجیهی اموزش دهند گان اداره سواد آموزی ناحیه دو

ه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد ،جلسه ای با حضور 35 نفر از آموزش دهندگان در سالن نمازخانه اداره بر گزار شد ابتدا کریمی رئیس اداره سواد آموزی ناحیه دو در مورد تکمیل کردن پرونده ها و دفتر حضور و غیاب کلاس و حضور به موقع آموزش دهند گان در کلاس صحبت کرد. و بعد حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سواد آموزی اداره کل در مورد نحوه برگزاری امتحا نات و همکاری آموزش دهند گان با اداره سواد آموزی سخنانی ایراد نمود و در آخر محمدی کارشناس سواد آموزی در مورد حق الزحمه آموزش دهند گان و بر گزاری آزمون نکاتی بیان کرد .