نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توجه به سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی و جذب آن ها در کلاس های درس می تواند گامی بزرگ در بهتر زندگی کردن آنان باشد .

توجه به سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی و جذب آن ها در کلاس های درس می تواند گامی بزرگ در بهتر زندگی کردن آنان باشد .


معاون سوادآموزی استان یزد:

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جلسه توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی فعال در طرح ریلیف با اشاره به اینکه توجه به مقوله اموزش سوادبرای هر شهروندی که در کشور ما را زندگی می کند لازم است وباید مورد توجه بیشتر قرار گیردوی افزود: توجه به سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل افغانستانی و جذب آن ها در کلاس های درس می تواند گامی بزرگ در بهتر زندگی کردن آنان باشد.

مرآت امین الرعایا با تشکر از موسسه فرهنگی آموزشی ریلیف و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در اجرای این طرح گفت: امسال برای اولین باردر استان  تعداد400 کودک بازمانده از تحصیل افغانستانی جذب کلاس های سوادآموزی گردیده اندو انشالله سعی برآن است پس از آموزش و اخذ گواهی نامه تحصیلی  سواداموزی از اول مهر راهی کلاس های درس در مدارس شوند.

زهره امیرچخماقی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد نیز در این جلسه ضمن تشکر از همراهی های خوب معاونت سواداموزی در اجرای برنامه های سواداموزی ناحیه یک گفت:بخش اعظمی از بی سوادان شناسایی شده در ناحیه یک طبق آمار سرشماری سال 1395 مهاجرین خارجی می باشند که انشالله بتوانیم با اجرای طرح ریلیف و سایرطرح های آموزش اتباع گام بزرگی در باسوادی آنان برداریم .