نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تمدید مهلت ثبت نام دوره انتقال

تمدید مهلت ثبت نام دوره انتقال


تمدید مهلت ثبت نام دوره انتقال

با سلام

مهلت ثبت نام در دوره انتقال تا پایان آبان ماه تمدید گردید.