نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تفت :‌ بازدید معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش، فرماندار و شهردار از طرح سواد آموزی شهرستان تفت

تفت :‌ بازدید معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش، فرماندار و شهردار از طرح سواد آموزی شهرستان تفت


تفت :‌ بازدید معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش، فرماندار و شهردار از طرح سواد آموزی شهرستان تفت

گزارش تصویری

منبع خبر: پایگاه تحلیلی خبری صبح تفت