نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تفت : نماینده حوزه ستادی سازمان از کلاس های سوادآموزی شهرستان تفت بازدید کرد

تفت : نماینده حوزه ستادی سازمان از کلاس های سوادآموزی شهرستان تفت بازدید کرد


تفت : نماینده حوزه ستادی سازمان از کلاس های سوادآموزی شهرستان تفت بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت در این بازدید کارشناس مسئول دوره های سوادآموزی به همراه رئیس اداره سوادآموزی استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در کلاس های نهضت سواد آموزی آموزشگاه دخترانه بیک (مرکز تشکیل کلاس های نهضت سواد آموزی)  توکل به خدا و ائمه ،هدف دار بودن ،برنامه داشتن ،پشتکار ،جدیت ، همدلی و تعامل را راه های رسیدن به قله های موفقیت دانست و استان یزد را با توجه به آمار کم نسبت به استان های دیگر کشور و پیشرو در عرصه قبولی کنکور را وجود این ملاک ها دانست،

در حال حاضر در این آموزشگاه دو کلاس انتقال و دو کلاس سوادآموزی برادران و خواهران دایر می باشد.


 

***