نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

تشکیل جلسه کمیته اجرایی شیوه نامه سند انسداد مبادی بیسوادی

تشکیل جلسه کمیته اجرایی شیوه نامه سند انسداد مبادی بیسوادی


تشکیل جلسه کمیته اجرایی شیوه نامه سند انسداد مبادی بیسوادی
به گزارش اداره اطلاع رساني  و روابط عمومي آموزش و پرورش استان يزد ، در این جلسه که نمایندگانی از سازمان فنی و حرفه ای و اداره کل صنایع استان ، سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از صاحب نظران حضور داشتند بر ایجاد اراده و عزم جدی برای انسداد مبادی بیسوادی با اهتمام تمامی دستگاه ها و ارگان های دولتی و مردمی ذیربط ، تشکیل سامانه  اطلاعاتی از ورودی های لازم التعلیم در هر سال تحصیلی و ثبت اطلاعات کامل و پیگیری وضعیت تحصیلی آن ها در سال های آتی  ، تعمیم دوره پیش دبستانی در مناطق روستایی ، عشایری و دو زبانه و حاشیه ی شهرها ، ارائه راهکارهایی به منظور تعدیل مشکلات مالی و فرهنگی خانواده ها ، تأکید شد .

***