نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدریس خوب می تواند نقش به سزای در جذب و نگهداشت سوادآموز داشته باشد و از این جهت برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس می تواند کمک زیادی در رفع معایب و تقویت تدریس داشته باشد

تدریس خوب می تواند نقش به سزای در جذب و نگهداشت سوادآموز داشته باشد و از این جهت برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس می تواند کمک زیادی در رفع معایب و تقویت تدریس داشته باشد


معاون سوادآموزی استان یزد:

    دو مین نشست ستاد جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی در دفتر معاونت سواداموزی استان یزد برگزار شد.

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان توجه به مقوله کیفیت بخشی فعالیت های سوادآموزی را اولویت اول استان دانست و گفت : کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی می تواند گام بزرگی در رشد و تعالی جامعه و تو سعه پایدار آن داشته باشد و از آنجا که آموزش با کیفیت می تواند سبب تثبیت سواد و به کار گیری آن در جامعه گردد پس باید در این زمینه تلاش گردد . ایشان با اشاره به نقش آموزش دهند گان  در این مقوله گفت : تدریس خوب می تواند نقش به سزای در جذب و نگهداشت سوادآموز داشته باشد و از این جهت برگزاری  جشنواره الگوهای برتر تدریس می تواند کمک زیادی در رفع معایب و تقویت تدریس داشته باشد  وان شاالله بتوانیم با برگزاری یک جشنواره خوب در این مسیر گام برداریم .

در این جلسه حسن حاضری  رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی و مسئول برگزاری جشنواره به بیان اقدامات انجام شده پرداخت و گفت : تمام مقدمات برگزاری جشنواره آماده است و امیدواریم که بتوانیم یک جشنواره مفید برگزار نماییم.

شایان ذکر است اولین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره سوادآموزی با مشارکت بیش از 30 گروه از سراسر استان یزد  در حال برگزاری و در روز 13 شهریور همزمان با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و ایام متقارن با روز جهانی سوادآموزی از گروه های برتر تجلیل به عمل می آید