نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از آموزش دهندگان شهرستان

تجلیل از آموزش دهندگان شهرستان


ابرکوه

تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان ابرکوه

 
با حضور مسئولین نهضت سوادآموزی اداره کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، از 18 نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، 18 آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه مورد تجلیل قرار گرفتند.

مراسم تجلیل با حضور "روحی پناه" مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، آقایان حاضری، محمدی و دهقانی از معاونت سوادآموزی اداره کل و"فتاحی" کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان ابرکوه برگزار گردید.