نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس و تجهیز مراکز یادگیری محلی از اولویت های سوادآموزی در سال 1397 می باشد.

تاسیس و تجهیز مراکز یادگیری محلی از اولویت های سوادآموزی در سال 1397 می باشد.


معاون سوادآموزی استان:

نشست فصلی مدیران و روسای نواحی ، شهرستان و مناطق آموزش و پرورش استان یزد در سالن پژوهشکده تعلیم وتربیت مجتمع فرهنگی رفاهی فرهنگیان برگزارشد . در این نشست معاون سوادآموزی استان اولویت های برنامه های سواداموزی استان رابیان نموده و از مدیران آموزش و پرورش شهرستان و مناطق خواستند با بهره گیری از پتانسیل های شوراهای پشتیبانی در جهت تسریع فعالیت های سواداموزی استفاده نمایند.

مرآت امین الرعایا با اشاره به راه اندازی 4 مرکز یادگیری محلی در سال 1396 گفت : مراکز یادگیری محلی مکانی برای آموزش و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر جامعه است که می توان با استفاده از ظرفیت های این مراکز خدمات ارزشمندی در مناطق کمتر توسعه یافته ارائه داد . وی گفت آمادگی داریم که در سال 1397 در هرشهرستان و منطقه یک مرکز یادگیری محلی راه اندازی نماییم ودر این زمینه مدیران محترم نسبت به نیاز سنجی و تهیه مکان و تامین نیروی انسانی باید اقدام نمایند.

ایشان با تشکر از دبیران شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان و مناطق استان خواستار پیگیری جلسات این شورا و استفاده از ظرفیت های این شورا درجهت پیشبرد فعالیت های سوادآموزی گردید.

معاون سواداموزی استان با اشاره به آمار سرشماری سال 1395 در موضوع سواد گفت: استان یزد یکی از 4 استان برتر کشور در آموزش سواد و باسوادی است که این مهم در نتیجه توجه مردم این استان به اهمیت علم و علم آموزی و جدیت دستگاه ها در ریشه کنی بی سوادی دانست .

ایشان همچنین با اشاره به طرح های مختلف سوادآموزی از طرح آموزش رایانه به عنوان یک طرح تاثیر گذار در کیفیت زندگی  سوادآموزان نام برد که در سال 2018 جایزه یونسکو را نیز دریافت نموده است .

وی با اشاره به آغاز ثبت نام دوره های سواداموزی از مدیران محترم خواست تا نسبت به تحت پوشش بردن حجم ابلاغی هر شهرستان اقدام نمایند.