نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاثیرتشویقی درامرسوادآموزی به مراتب از تنبیه ومحدودیت کارسازتر است.

تاثیرتشویقی درامرسوادآموزی به مراتب از تنبیه ومحدودیت کارسازتر است.


معاون سوادآموزی استان یزد:

برگزاری نشست 233شورای آموزش و پرورش اشکذرباحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل

 

برگزاری نشست 233شورای آموزش و پرورش اشکذرباحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل

 گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این نشست که با حضورمرات امین الرعایا معاون سوادآموزی مدیر کل ، رئیس اداره سواد آموزی استان ،روسای ادارات شهرستان و سایر اعضا درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردید به اهم چالش ها و برنامه های حوزه سواد آموزی پرداخته شد؛مرآت امین الرعایا دراین جلسه  با اشاره  به  تاثیر تشویقی در سوادآموزی به فرمایش حضرت امام راحل در مورد سوادآموزی اشاره کردوگفت: وقتی امام(ره)خواسته شد تادرامر سوادآموزی اجبار نمایند نپذیرفت و فرمودندکه امر آموزش باید با انگیزه درونی وخواست فرد انجام گیرد 

 معاون سوادآموزی استان با اشاره به آمار بی سوادی در شهرستان اشکذرگفت: اگردرمدرسه،اداره ودهیاری یک نفر را از مرحله جذب تا باسوادی همراهی کنیم زمینه ریشه کن شدن بی سوادی49-10سال در شهرستان فراهم میشود

همدلی و همراهی مسئولین ،بازنگری ادارات از نیروها ی تحت امر خود و خانواده آنها در زمینه سواد آموزی و شناسائی افراد بی سواد و کم سواد ومشوق های درنظر گرفته شده دراین مورد از جمله مباحثی بود که دراین نشست به آنها پرداخته شد.