نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بی سوادی یک بحران اجتماعی می باشد که برای رفع آن باید امکانات همه دستگاه ها بسیج شود

بی سوادی یک بحران اجتماعی می باشد که برای رفع آن باید امکانات همه دستگاه ها بسیج شود


معاون سوادآموزی استان در نشست شورای پشتیبانی بهاباد:

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهاباد همزمان با هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به دست معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره)  و هفته سواد آموزی نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی این شهرستان با حضور مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و به ریاست فرماندار بهاباد برگزار شد.

فرماندار بهاباد در این جلسه نهضت سوادآموزی را به عنوان یک  یك موتور محرك و پیش برنده فعال برای نظام اسلامی دانست که  در بحث كاهش قابل توجه نرخ بی سوادی و تحقق عدالت آموزشی، نقش آفرینی نموده است.

" خانی زاده " با تشکر از خدمات و فعالیت های اموزش و پرورش  در شهرستان بهاباد تغییر رویكرد سنتی و استفاده از روش های نوین آموزشی در نهضت سواد آموزی را جهت ارتقاء کمی و کیفی سواد آموزی شهرستان خواستار شد.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه به اشاره به تاریخچه تشکیل و فعالیت های نهضت سوادآموزی در کشور به بیان نقش و جایگاه این نهاد در رشد و توسعه کشور پرداخت

" مرآت امین الرعایا" با بیان این نکته که بی سوادی  یك بحران اجتماعی می باشد  كه برای رفع آن باید امكانات همه دستگاه ها و نهاد ها  بسیج شود ، شهرستان بهاباد را یکی از شهرستان های پیشرو در این زمینه دانست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد نیز با ارائه ارقام و آماری ، نرخ با سوادی شهرستان بهاباد را 87/6 درصد اعلام نمود که این میزان  درگروه هدف (10 تا 49 سال ) به 97/4 درصد می رسد

" حسن رزاقی " سواد آموزی را یکی از مهمتزین ابزارهای   توانمندسازی افراد برای حضور فعال در عرصه های اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست که این مساله عامل مهمی برای موفقیت سایر بخش ها می باشد .

اعضاء شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بهاباد همچنین با حضور بر تربت پاک مربی سوادآموزی شهید " محمد صادقی " و نثار فاتحه با آرمان های مقدس شهدا تجدید پیمان و با خانواده این شهید گرانقدر در روستای کریم آباد دیدار نمودند.