نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به ریاست فرماندار و باحضور معاون سوادآموزی استان

به ریاست فرماندار و باحضور معاون سوادآموزی استان


شمرای پشتیبانی سوا »وزی میبد تشکیل شد

میبد-برگزاری جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی

 
اولین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی درسال جاری به ریاست فرماندار میبد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ،در این جلسه ابتدا موحدی فرد گزارش عملکرد یکساله حوزه سوادآموزی را ارائه نمودند سپس امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد آمار بیسوادی شهری و روستایی میبد را ارائه نمودند در پایان فرماندار میبد ضمن قدردانی از زحمات همکاران خواستار تحت پوشش بردن تمامی افراد بیسواد واجد شرایط شد.