نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بهاباد : جلسه کمیته بهبود کیفیت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

بهاباد : جلسه کمیته بهبود کیفیت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد


بهاباد : جلسه کمیته بهبود کیفیت سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بهاباد جلسه کمیته بهبود کیفیت سواد آموزی این شهرستان با حضور امین الرعایا معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و کارشناسان این معاونت و همچنین اعضاء کمیته سواد آموزی شهرستان بهاباد  برگزار شد.

عبداللهیان رئیس اداره آموزش و پرورش بهاباد گزارشی از روند برگزاری جلسات و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط این کمیته  از ابتدای شکل گیری تا کنون ارائه و بر اهتمام اعضا بر تلاش در جهت ریشه کن کردن بیسوادی و انسداد مبادی بیسوادی در شهرستان تاکید نمود.

امین الرعایا معاون سواد آموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در سخنانی ضمن بیان فلسفه تشکیل این کمیته و وظیفه خطیر آن در بحث سواد آموزی و ریشه کن نمودن بیسوادی در کشور آماری از اجرای پالایش ،شناسائی ،جذب و باسواد کردن افراد بیسواد در استان یزد ارائه نمود

وی با بیان اینکه در عصر حاضر شاخص میزان سواد افراد از مهمترین شاخصه های سنجش توسعه و پیشرفت جوامع می باشد از اعضا خواست جدیت و تلاش مضاعفی در این خصوص داشته باشند.

در ادامه مسائل و مشکلات کمیته  بهبود کیفیت سواد آموزی شهرستان مطرح و در جهت رفع این موانع و مشکلات تصمیماتی در خصوص اختصاص مکان و امکانات مناسب و همچنین استقرار رابط سواد آموزی شهرستان دو روز در هفته در محل اداره و انجام امور مربوطه اتخاذ گردید***