نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بهاباد : برگزاری کارگاه توانمند سازی مدیران مدارس در زمینه آموزش بزرگسالان

بهاباد : برگزاری کارگاه توانمند سازی مدیران مدارس در زمینه آموزش بزرگسالان


بهاباد : برگزاری کارگاه توانمند سازی مدیران مدارس در زمینه آموزش بزرگسالان
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهاباد در این کارگاه  آموزشی یک روزه که با همکاری حوزه معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  و  با حضور آقایان حاضری رئیس اداره سنجش و معینی رئیس اداره سواد آموزی این حوزه   در محل سالن اجنماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهاباد بر گزار شد مدیران و معاونین مدارس ضمن آگاهی از آمار و ارقام مربوط به بیسوادی در این شهرستان در زمینه شناسایی ، جذب و آموزش اولیا بیسواد و کم سواد آموزش دیدند. عبداللهیان رئیس آموزش و پرورش بهاباد هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را به کار گیری توان بیشتر و بهتر مدیران و معاونین مدارس در جهت ریشه کن نمودن بیسوادی در شهرستان اعلام کرد.