نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست شورای اداری معاونت سوادآموزی

برگزاری نشست شورای اداری معاونت سوادآموزینشست اداری معاونت سواداموزی استان با حضوراعضاء وروسا ، کارشناسان ادارات سوادآموزی نواحی یک ودو یزد برگزار شد .

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن تشکر از سعی و اهتمام شهرستان ها در تحت پوشش بردن حجم سوادآموزی و انتقال اتباع و دوره انتقال ایرانی خواستارتلاش در جهت تحت پوشش قرار دادن حجم دوره های تحکیم و سودآموزی ایرانی تا پایان آذرماه گردید.

ایشان گزارشی از اولیا بی سواد دانش آموزان در دو ناحیه ارائه وگفت با توجه به کسب بهترین رتبه درکشور در طرح باسوادی اولیا باید تلاش کنیم تا به باسوادی صدرصدی برسیم،ضمنا گزارش افراد درحال تحصیل سال 95 را بررسی و چند نفر باقیمانده را یاد آور شد تا پیگیری واتمام آن را در سامانه اعلام نمایند.

معاون سوادآموزی استان ضمن ارائه گزارش گردهمایی معاونین سوادآموزی سراسرکشور در مشهد مقدس خواستار اجرای دقیق موارد مطرح شده در این گردهمایی گردید.

روسای ادارات سنجش و ارزشیابی و سوادآموزی نیز گزارش کارگروه های تخصصی این گردهمایی را به استحضار حاضرین رسانید .

شایان ذکر است در این نشست روسای ادارات سوادموزی نواحی یک ودو و کارشناسان مربوطه به بیان چالش های پیش روی سوادآموزی نواحی پرداختند.