نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی متمرکز ویژه آموزش دهندگان دوره انتقال

برگزاری دوره آموزشی متمرکز ویژه آموزش دهندگان دوره انتقال


برگزاری دوره آموزشی متمرکز ویژه آموزش دهندگان دوره انتقال

بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد : دوره 6 ساعته آموزش توجیهی ویژه آموزش دهندگان دوره انتقال به صورت متمرکز در مرکز استان برگزار گردید.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان از همکاری آنان با نهضت استان تشکر و قدردانی کرد و کار آنان را بنا برقول امام راحل (ره) جهاد قلمداد کرد.

ایشان آموزش نیروی انسانی را رکن ارتقاء کیفیت سوادآموزی دانست و از برنامه های آتی سوادآموزان استان بهره گیری از نیروی آموزش دیده و توانمند بر شمرد

امین الرعایا افزود باتوجه به اهمیت دوره انتقال و نقش آن در گذر فراگیران از آموزش غیر رسمی و انتقال به آموزش رسمی خواستار دقت آموزش دهندگان در ارائه محتوا به فراگیران شد.

شایان ذکر است در این دوره 80 نفر از آموزش دهندگان با نحوه تدریس مبانی طراحی آموزشی، روش های فعال تدریس و ساختار کتب دوره انتقال آشنا شدند.***