نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در تمامی سطوح شهرستان و منطقه و استان می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود کیفیت آموزش داشته باشد.

برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در تمامی سطوح شهرستان و منطقه و استان می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود کیفیت آموزش داشته باشد.


معاون سوادآموزی استان:

دومین جشنواره الگوهای برتر تدریس سوادآموزی با شناخت نفرات برتر استانی در سالن اندیشه ناحیه یک یزد به کار خود پایان داد. مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در آیین اختتامیه جشنواره ضمن تشکر از عوامل برگزاری جشنواره به بیان اهمیت و فواید برگزاری اینچنین جشنواره ها پرداخت و گفت: بی شک برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در تمامی سطوح شهرستان و منطقه و استان می تواند تاثیر بسیار زیادی در بهبود کیفیت آموزش داشته باشد . ایشان یکی از امتیاز های برگزاری جشنواره امسال برگزار شدن مرحله استانی به صورت عملی دانست و افزود : برگزاری جشنواره بدین شکل باعث می شود که آموزش دهندگان توانمند ، توانایی و تجربیات خود را در اختیار سایر همکاران خود قرار داده تا آن ها بتوانند در کلاس های سوادآموزی از آن استفاده کنند.

معاون سوادآموزی استان خطاب به آموزش دهندگان حاضر در مراسم گفت: از اصول اولیه کلاس داری موفق، داشتن برنامه عملی و زمانبندی شده ساعت کلاسی یا همان طرح درس است و آموزش دهندگان الزاما باید طرح درس برای هرساعت کلاس خود داشته باشند تا بتوانند تدریس هدفمند داشته باشند . ایشان آشنایی آموزش دهندگان را به شیوه های مختلف تدریس بزرگسالان را هم مهم دانست و گفت: یک آموزش دهنده موفق کسی است که مقتضیات و پتانسیل های سوادآموزان خود را از نظرفردی و گروهی بداند تا بفهمد در ارائه درس از کدام روش تدریس باید استفاده کند.

در ادامه حسن حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی دوره های سوادآموزی استان به ارائه گزارش کمیت و کیفیت جشنواره پرداخت و گفت: از تعداد 50 الگوی برتر تدریس رسیده به دبیر خانه جشنواره پس از ارزیابی تیم داوری از ارائه دهندگان  تعداد 9 الگو که امتیاز لازمه بیش از 40 را کسب نمودند جهت اجرای عملی امروز دعوت به عمل آمد که پس از اجرا های که امروز شاهد آن بودیم نفرات برتر انتخاب و از ان ها تقدیر به عمل می آید .

شایان ذکر است در پایان جشنواره آرا هیات محترم داوران اعلام که به ترتیب سرکار خانم راضیه حیدری از شهرستان ابرکوه مقام اول و خانم ها حکیمه رضا پور و زهرا پسنده از ناحیه یک یزد به طور مشترک مقام دوم و خانم مریم حیدری از ناحیه دو یزد به مقام سوم دست یافتند.