نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون دستورالعمل های سوادآموزی

برگزاری آزمون دستورالعمل های سوادآموزی


خاتم

زمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی جهت آموزش دهندگان با همکاری کارشناس سنجش و امتحانات برگزار گردید.

لازم به ذکر است آقایان محمودی معاون توسعه، پشتیبانی و برنامه ریزی، حکیم پور کارشناس سنجش و ارزیابی و رسولی و کارشناس امور اداری و تشکیلات از این آزمون بازدید به عمل آوردند.

آدرس کوتاه: