نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بخش زارچ : بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی

بخش زارچ : بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی


بخش زارچ : بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ به منظور پیشرفت سواد آموزان اتباع خارجه " عرب زاده "کارشناس نهضت سواد آموزی بهمراه " زارع "  کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ از کلاسهای سوادآموزی نهضت در دبستان شهید صمدی بازدید نمودند.

لازم به ذکر است در این مرکز دو کلاس دوره انتقال با جمعیت 30 نفر در حال برگزار ی می باشد.

گفتنی است در سال تحصیلی 92-91 سه کلاس نهضت سواد آموزی شامل دو کلاس سواد آموزی مقدماتی و یک کلاس تکمیلی با جمعیت 45 نفر به مدت 4 ماه در دبستان شهید اخوان رحیمی برگزاری شده است.***