نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

با سوادی اعضاء و بهره بردان شرکت های تعاونی تولید روستایی می تواند تاثیر زیادی درکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد.

با سوادی اعضاء و بهره بردان شرکت های تعاونی تولید روستایی می تواند تاثیر زیادی درکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد.


معاون سوادآموزی استان یزد در نشست با مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد:

نشست مشترک معاون وکارشناسان حوزه سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان با مدیر سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد. در این نشست مرآت امین الرعایا با اشاره به امار بی سوادی و شاخص های سواد استان گفت: استان یزد در جایگاه چهارم کشور از نظر باسوادی است و اندک بی سوادباقیمانده آن کارگران مهاجر استان های همجوار هستند که در بخش صنعتی و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و از آنجا که سازمان تعاون روستایی جمعیت زیادی از بهره بردان و تولید کنندگان کشاورزی را تحت پوشش دارد می تواند کمک بزرگی در جهت شناسایی و جذب کارگران گلخانه ها و ... انجام دهد. و در باسوادی این گروه معتقدیم که با سوادی اعضاء و بهره بردان شرکت های تعاونی تولید روستایی می تواند تاثیر زیادی درکمیت و کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد.

معاون سواداموزی استان در اختیار گذاشتن بانک اطلاعات بهره برداران و کارگران کم سواد و بی سواد و همراهی و همکاری تعاونی ها می تواند در این امر راهگشا باشد. وی همچنین با اشاره به  تولید ،چاپ و انتشار کتاب با محتوای کشاورزی و تولید را از دیگر راه های  همکاری های دو جانبه برشمرد

جوادپور مدیر سازمان تعاونی روستایی استان یزد نیز در این نشست آمادگی هر گونه همکاری و همراهی  سازمان تعاون روستایی را در این امر خداپسندانه اعلام نمود