نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

با حضور معاون سوادآموزی استان یزد نشست اعضاء گروه بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو برگزارشد

با حضور معاون سوادآموزی استان یزد نشست اعضاء گروه بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو برگزارشد


با حضور معاون سوادآموزی استان یزد نشست اعضاء گروه بهبودکیفیت سوادآموزی ناحیه دو برگزارشد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد، مرات امین الرعایا در این نشست اظهارداشت: سوادآموزی استان یزد به جایی رسیده که نیازمند راهکارهایی جهت جذب و نگه داشت سوادآموزان می باشد و به جایگاه حساسی در کشور رسیده است .

وی از جمله راهکارهای جذب بی سوادان در استان را مشاوره افراد بی سواد، ترغیب افراد از طریق ائمه جماعات ، استفاده از روش های تشویق به جای مسیر های تهدیدوآسیب شناسی عدم استقبال افراد از با سوادی عنوان کرد.

منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو نیز در ادامه این نشست بر پیگیری طرح با سواد کردن اولیای بی سواد مدارس ناحیه دو در شورای معاونین و ازطریق معاونین آموزشی ناحیه تاکید کرد.

رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو یزد نیز ازشناسایی 262 نفر از اولیای بی سواد در ناحیه خبردادوافزود: از این تعداد 182 نفر بی سواد بودند و بقیه معلول جسمی و ذهنی بوند که با کمک بهزیستی نسبت به با سوادی آنها اقدام شد.

خدیجه کریمی اقدامات انجام شده اداره سوادآموزی ناحیه دو رابرگزاری کلاس های آموزشی توجیهی جهت آموزش دهنگان، انعقاد قرارداد با موسسه خصوصی جهت آموزش بی سوادان، آموزش بی سوادان زندان مرکزی ذکر کرد.

گفتنی است در پایان هریک از اعضاء راهکارهایی را جهت جذب بی سوادان استان ارائه کردند***