نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش وپرورش همایش بزرگداشت هفتم دیماه سالگرد تشکیل نهضت سواد آموزی برگزار شد .

با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش وپرورش همایش بزرگداشت هفتم دیماه سالگرد تشکیل نهضت سواد آموزی برگزار شد .


با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش وپرورش همایش بزرگداشت هفتم دیماه سالگرد تشکیل نهضت سواد آموزی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو یزد ،همایش بزرگداشت هفتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان رهبرکبیر انقلاب(ره)درسالن پژوهشکده آیت الله خاتمی با حضور شیرزاد مدیر کل آموزش وپرورش ومدیران آموزش وپرورش نواحی یک ودو ،امین الرعایا معاونت سواد آموزی استان و مسئولین ومدیران فعال درعرصه سوادآموزی آموزش دهندگان وتعدادی ازسوادآموزان برگزار گردید .

امین الرعایا معاون سوادآموزی در رابطه  بااهمیت سوادآموزی ودرصد باسوادی استان یزد مطالبی رابیان نمود. سپس ازمدیران فعال مدارس دراجرای برنامه های سوادآموزی وپیشکسوتان نهضت سوادآموزی تقدیرو تشکر به عمل آمد .