نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

باید با استفاده از ظرفیت کتابخانه ها سواد را در نوسوادان تحکیم ببخشیم

باید با استفاده از ظرفیت کتابخانه ها سواد را در نوسوادان تحکیم ببخشیم


معاون سوادآموزی استان:

به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تفت: در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد در جهت مبارزه با بیسوادی و دسترس بیشتر نوسوادان و کم سوادان به کتب و محتواهای آموزشی در هفته سوادآموزی بخش نوسواد کتابخانه  خیری واحد شهرستان تفت افتتاح شد.

در این مراسم دکترمرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان به بیان اهمیت امر خواندن و نوشتن از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه علیهه السلام پرداخت و تاکید کرد که ما باید با استفاده از ظرفیت کتابخانه ها سواد را در نوسوادان تحکیم ببخشیم.

ایشان همچنین به بیان فعالیت های مکمل که امروزه در سوادآموزی در حال انجام است از قبیل مسابقه کتابخوانی به صورت تستی و حلقه های کتابخوانی و کتاب با خانواده پرداخت و ارزش کتاب و کتابخوانی را در مسیر سوادآموزی بسیار مهم دانست و زمینه رشد و ارتقاء سطح سواد نوسوادان دانست این مراسم  با حضور معاون فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و چند نفر از کارشناسان آموزش و پرورش و فرمانداری در روز چهارشنبه مصادف با روز سوادآموزی، فرهنگ کتابخوانی برگزار گردید.