نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بافق : برگزاری مسابقه اقتصاد و مدیریت در فرهنگ خانواده

بافق : برگزاری مسابقه اقتصاد و مدیریت در فرهنگ خانواده


بافق : برگزاری مسابقه اقتصاد و مدیریت در فرهنگ خانواده

به مناسبت ایام الله دهه فجر مسابقه اقتصاد و مدیریت در فرهنگ خانواده بین 20 سوادآموز دوره انتقال در سالن اجتماعات

دبستان شهید انغوزه ای بافق برگزار شد .