نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بافق: برگزاری آزمون آموزش بزرگسالان سوادآموزی

بافق: برگزاری آزمون آموزش بزرگسالان سوادآموزی


بافق: برگزاری آزمون آموزش بزرگسالان سوادآموزی
آزمون ضمن خدمت آموزش بزرگسالان سوادآموزی با حضور مدیران سه مقطع در روز پنج شنبه 93/11/30 در سالن دبیرستان شرف برگزار شد .