نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باسوادی زنان می تواند باعث کاهش بسیاری آسیب های اجتماعی گردد.

باسوادی زنان می تواند باعث کاهش بسیاری آسیب های اجتماعی گردد.


معاون سوادآموزی استان یزد:

معاون سوادآموزی استان در نشست با مدیرکل دفتر امورزنان وخانواده استانداری ضمن ارائه گزارش از وضعیت سواد زنان استان گفت: امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و همچنین آسیب های اجتماعی  باسوادی زنان می تواندباعث کاهش  بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد.

مرآت امین الرعایا  با اشاره به تفاهم نامه قبلی منعقد گردیده کشوری  گفت: در این تفاهم نامه موارد بسیار خوبی گنجانده شده است که با بومی سازی آن می توان  کمک های بسیاری به توانمند سازی بانوان نمود.

ایشان با اشاره به راه اندازی 5 مرکز یادگیری محلی در استان گفت: مراکز یادگیری محلی می تواند محلی برای اجرای طرح های حمایتی  از بانوان باشد و ی بااشاره به اینکه این مراکز بیشتر در نقاط کمتر توسعه یافته و آسیب پذیر می باشد گفت باید راه کاری اندیشیده شود که بتوان سبک بهتر زندگی کردن  را به زنان آموخت.

مدیرکل اموربانوان استانداری نیز در این جلسه  با اشاره به اینکه کارها را باید به خود مردم واگذار کرد و دولت باید ناظر باشد گفت: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مراکز یادگیری محلی  باید در دستور کار باشد تا بتوانیم ضمن آموزش سواد و آموزش های مرتبط از آسیب های اجتماعی که متوجه بانوان و خانواده ها می باشد جلو گیری کرد

در این جلسه کارشناسان دو حوزه راه های همکاری متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.