نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از امتحانات پایانی دوره سوادآموزی

بازدید از امتحانات پایانی دوره سوادآموزی


بازدید از امتحانات پایانی دوره سوادآموزی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان یزد ، معاونین پشتیبانی و سوادآموزی استان از حوزه امتحانی دوره انتقال دبستان سهیلی ناحیه یک یزد بازدید کردند .

" دهقان " ، معاون توسعه منابع و پشتیبانی در جریان این بازدید ، برگزاری امتحانات مطلوب را از مهم ترین و حساس ترین وظایف در آموزش و پرورش دانست و از از دست اندرکاران برگزاری آزمون به دلیل رعایت نظم ، آرامش و نظارت مطلوب ، تشکر و قدردانی نمود و دقت نظر مسئولان این حوزه را ستود .

" امین الرعایا " معاون سوادآموزی استان نیز در این بازدید ، فرآیند آموزشی و روند پیشرفت باسوادی طرح اولیا مدارس را بررسی و از آموزش دهنده قدردانی کرد .***