نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت اول کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از تعیین معیشت مددجویان باید باسوادی و توسعه سوادآنان باشد

اولویت اول کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از تعیین معیشت مددجویان باید باسوادی و توسعه سوادآنان باشد


معاون سوادآموزی استان یزد:

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در نشست بررسی راهکارهای  اجرایی تفاهم نامه مشترک با کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به آمار بی سوادی کشور گفت : 53 درصد از بی سوادی  مردم به دلیل فقر اقتصادی می باشد . وی با اشاره به تاثیر سواد و علم در خودکفایی اقتصادی و اجتماعی گفت: اولویت اول کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از تامین معیشت مددجویان باید با سوادی و توسعه سوادآنان باشد وی با اشاره به اقدامات انجام شده در قالب تفاهم نامه گفت :گام های بزرگی در این زمینه در استان برداشته شده است و با یک عزم جهادی دیگر می توان با افتخار سند باسوادی مددجویان را تنظیم  و منتشر نمود و معاونت سواداموزی استان در این زمینه آماده هرگونه همکاری می باشد.

زارع زاده قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در استان آمادگی این نهاد را بابت هرگونه همکاری اعلام نمود.

در این جلسه  کارشناسان دو حوزه با توجه به نتایج استخراج شده به بررسی راههای تحت پوشش بردن بی سوادان باقیمانده پرداختند.