نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

آقای باقرزاده : ششصد هزار نفر از اعضای بی سواد خانواده دانش آموزان در سال تحصیلی آینده باسواد می شوند.

آقای باقرزاده : ششصد هزار نفر از اعضای بی سواد خانواده دانش آموزان در سال تحصیلی آینده باسواد می شوند.


آقای باقرزاده : ششصد هزار نفر از اعضای بی سواد خانواده دانش آموزان در سال تحصیلی آینده باسواد می شوند.

 


به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، آقای باقرزاده درنشست مشترک با روسای آموزش پرورش شهرستانها و مناطق استان بوشهر اعلام کرد : ازششصد هزار نفر گروه هدف طرح با سوادی اعضای بی سواد خانواده ی دانش آموزان ، 300 هزار نفر در حال شناسایی اولیه هستند و مابقی نیز در فاز بعدی شناسایی خواهند شد. وی اظهار نمود: باسواد کردن جوانان و نوجوانان 20-10 سال از اولویت های مهم وزارت آموزش و پرورش است .در این راستا 75هزار نفر از گروه هدف مذکور در سال تحصیلی آینده تحت پوشش قرار می گیرند و مابقی نیز در فاز بعدی طرح زیر پوشش خدمات نهضت سواد آموزی خواهند رفت . باقرزاده خاطر نشان ساخت : براساس فرمایش رهبرمعظم انقلاب مقدمه ی تحول بنیادین ،ریشه کنی بی سوادی خصوصا در گروه سنی 49-10 سال است که سعی می شود همزمان با تمهید مقدمات برای تهیه ی نقشه راه و زیرنظامهای اجرای این سند ، زمینه ی باسوادی همه افراد در کشور فراهم شود. وی اضافه کرد: براساس سرشماری سال 1390 در گروه سنی 49-10 سال سه میلیون و 456هزار نفر بی سواد در کشوروجود داشت که از این افراد یک میلیون و 112هزار نفر هنوز هم بی سواد هستند، که با طرح های یاد شده زمینه باسوادی آنان فراهم خواهد شد. وی کل جمعیت بی سواد کشور را 9 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این جمعیت شش میلیون نفر بالای 50 سال هستند که باسوادی این افراد هم اکنون جز اولویت های سازمان نیست و برای باسوادی مابقی افراد نیز سازمان نهضت سواد آموزی با استفاده از ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش ، طرحهای مختلفی را در حال برنامه ریزی واجرا دارد . آقای باقرزاده عدالت را یکی از وجوه حکومت اسلامی ذکر کرد و افزود: یکی از بخشهای مهم عدالت، رسیدن به عدالت آموزشی است. رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اضافه کرد: عدالت آموزشی به معنی فراهم کردن فرصت برابر و کاهش نابرابری برای آموزش همه آحاد جامعه است وی یادآور شد: امید به تحصیل،زندگی و رفاه و اقتصاد سه شاخص اصلی توسعه انسانی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: هم اکنون میانگین سالهای تحصیل در ایران 7.2درصد است که وضعیت مناسبی نیست و بیانگر این است که در خلال 12 سال تحصیل رایگان (ابتدایی و متوسطه ) افراد زیادی از چرخه ی تحصیل خارج می شوند. باقر زاده گفت: استان بوشهر جزو استانهای باسواد کشور است و تلاش می شود برنامه های این سازمان به خوبی در استان اجرا شود. 
منبع خبر :   روابط عمومی استان بوشهر