نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی در440شهرستان کشور برنامه درختکاری اجرا میشود

آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی در440شهرستان کشور برنامه درختکاری اجرا میشود


آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی در440شهرستان کشور برنامه درختکاری اجرا میشود

   به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد،آقای علی باقرزاده گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یادوخاطره شهدای عزیز وترویج فرهنگ درختکاری وحفظ طبیعت ودر قالب اردوی درختکاری انجام می شود.

وی گفت:عامل اصلی توانمند سازی ورکن مهم در بهبود وضعیت جامعه در ابعاد مختلف بستگی به آموزش وسواد دارد.

معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشورگفت:انسان موجود اجتماعی است وموفقیتش در جامعه به پیشرد برنامه های جمعی مستلزم باسواد بودن است.

وی با اشاره به اینکه فراگیرکردن آموزش ابتدایی در دنیا یک برنامه اساسی است گفت:بخشی از آن شامل آموزشهای غیررسمی پایه است وبایدبه آن توجه ویژه شود.

آقای باقرزاده گفت:حدود90درصد فعالیتهای سوادآموزی توسط بخش غیردولتی انجام می شود.

وی گفت:هم اکنون حدود50هزار نفر نیروی غیررسمی با سوادآموزی همکاری می کنند که35هزار نفر بصورت ثابت هستند وتقریباً برای آنها شغل ایجاد شده است.

معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشورگفت: هر نفر بتواند یک بی سواد را باسواد کند672هزار تومان وفرد باسواد شده 134هزار تومان پاداش در یافت می کند.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار در این نشست هم گفت:تحقق برنامه های سوادآموزی مستلزم مشارکت مردم؛دستگاههای اجرایی وتشکلهای مردم نهاد است.

آقای فتاح محمدی گفت:تلاشهای ارزشمندی در استان انجام شده و ضرورت دارد با شناسایی وجذب گروه هدف امر سوادآموزی به نحو مطلوب تحقق یابد.