نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

افزایش ظرفیت خطوط تلفن گویا

افزایش ظرفیت خطوط تلفن گویا


افزایش ظرفیت خطوط تلفن گویا

باسلام و احترام؛

با توجه به استقبال خوب از سامانه تلفن گویا، خطوط تلفن افزایش یافته و جهت تماس با سامانه از شماره ی 88955180 استفاده نمایید.