نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از روشهای تکنیکی و فنی در امر آموزش بی سوادان یک ضرورت است.

استفاده از روشهای تکنیکی و فنی در امر آموزش بی سوادان یک ضرورت است.


معا ون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در شورای پشتیبانی شهرستان بافق:

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی : استفاده از روشهای تکنیکی و فنی در امر آموزش بی سوادان یک ضرورت است .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بافق با حضور معاون وزیرو رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور محل سالن اجلاس آیت ا... حاج شیخ محمد تقی بافقی فرمانداری برگزارشد.

"علی باقرزاده "دراین نشست بر پیگیری باسواد کردن باقیمانده افراد بی سواد تاکید کرد و شاخص های قابل توجه باسوادی در جهان را بر شمرد. وی شرط داشتن سلامت ، رفاه ، امنیت ، محیط زیست سالم و هر آنچه در بهبود زندگی لازم است را سرمایه گذاری مناسب در امر آموزش ذکر کردو گفت : استفاده از روشهای تکنیکی و فنی در امر آموزش بی سوادان یک ضرورت است .

فرماندار و رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان بافق دراین جلسه به طرح مسائل و مشکلات شهرستان مرتبط با سوادآموزی پرداخت

" محمد زاده رحمانی " مهاجرت نیروهای غیر بومی به این شهرستان را از جمله مشکلات پیش روی سوادآموزی در بافق ذکرکرد و گفت : اغلب این مهاجرین نیروهای کاری هستند که برای اشتغال به این شهرستان مهاجرت می کنند .

وی برلزوم مساعدت لازم برای تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز سوادآموزی تاکید کرد.

ارائه گزارش معاون سوادآموزی استان و مدیر آموزش وپرورش شهرستان بافق از دیگر مباحث این نشست بود .