نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

استاندار یزد از پنج شهرستان ومنطقه که در ارزیابی فعالیت های سوادآموزی رتبه بسیار خوب شایسته تقدیر را کسب نمودند تقدیر نمود.

استاندار یزد از پنج شهرستان ومنطقه که در ارزیابی فعالیت های سوادآموزی رتبه بسیار خوب شایسته تقدیر را کسب نمودند تقدیر نمود.به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نشست شورای آموزش و پرورش استان به ریاست استاندار ودستورکار باسوادی حداکثری روستائیان استان و تقدیر از شهرستان و مناطق برتر در ارزیابی فعالیت های سوادآموزی سال 1398 تشکیل شد.

استاندار یزد دراین نشست ضمن تبریک رتبه کشوری بسیار خوب شایسته تقدیر در زمینه فعالیت های سوادآموزی  سال 1398 به مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاون محترم سوادآموزی و کارکنان سوادآموزی استان این رتبه را نتیجه همکاری همه دستگاه ها ونهادها دانست ایشان هم چنین به تنظیم سند باسوادی 98 درصدی روستائیان استان اشاره کرد و گفت تمام دستگاه ها باید در این زمینه کمک نمایند.

در این نشست معاون سوادآموزی استان با اشاره به ارزیابی فعالیت های سوادآموزی سال 1398 گفت در 47 آیتم بررسی شده توسط کارشناسان موضوعی این ارزیابی مناطق مروست ، نواحی یک و  دو یزد،و شهرستان های خاتم ومهریز با کسب بالاترین امتیازها در گروه عملکردی بسیار خوب شایسته تقدیر قرار گرفتند و 9 شهرستان و منطقه هم در گروه های خوب ، متوسط و نیاز به تلاش بیشتر قرار گرفتند که شهرستان های برتر تشویق وعلت های اهمال و کم کاری مناطق ضعیف  در این امر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

معاون سوادآموزی استان با اشاره به طرح باسوادی حداکثری روستائیان و گزارشی از وضعیت سواد در 965 روستای دارای سکنه استان از مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری  به دلیل ارائه این طرح و حمایت های شورای پشتیبانی سوادآموزی استان تشکر و خواستار همکاری بیشتر دستگاه های حمایتی در ارائه تشویق ها و جذب و آموزش بی سوادان اندک باقیمانده روستایی گردید