نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

از فعالیت های سوادآموزی در سال 1397وکسب رتبه ی خیلی خوب و شایسته تقدیر توسط معاونت سوادآموزی در کشور برای پنجمین سال متوالی تقدیر گردید.

از فعالیت های سوادآموزی در سال 1397وکسب رتبه ی خیلی خوب و شایسته تقدیر توسط معاونت سوادآموزی در کشور برای پنجمین سال متوالی تقدیر گردید.


طی نامه ای از سوی سرپرست وزارت آموزش و به پرورش به استاندار یزد:

براساس نامه وزارت آموزش و پرورش به «محمد علی طالبی» استاندارورئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی  استان یزد،در مجموع شاخص های ارزیابی، معاونت سوادآموزی استان یزدموفق به کسب رتبه ی خیلی خوب و شایسته تقدیر گردیده است.

 «مرآت امین الرعایا» معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: سازمان سوادآموزی کشور برای تحقق سیاست های سوادآموزی و در راستای ارایه هدفمند خدمات سوادآموزی، اصلاح و تقویت روندها و رویه ها و ارائه بازخورد اثربخش، هر ساله ارزیابی جامعی از عملکرد سوادآموزی استان ها بر اساس شاخص ها و معیارهای استاندارد انجام می دهد.

وی در ادامه گفت: در سال 1397 طی فرآیند ارزیابی و بررسی عملکرد استان ها در 12 شاخص و 26 محور تاثیرگذار، معاونت سوادآموزی استان  در مجموع شاخص های داوری شده موفق به کسب رتبه خیلی خوب و شایسته تقدیر گردیده است.

وی خاطر نشان کرد: در نامه ی سیدجواد حسینی سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش کشور آمده است: «کسب این موفقیت نمودی از تدبیر استاندار محترم به عنوان رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در بهره گیری از ظرفیت و توانمندی نهادها و دستگاه های مرتبط از جمله ائمه محترم جمعه و جماعات، اعضای معزز شورای پشتیبانی سوادآموزی، فرمانداران فرهیخته و تاثیرگذاری سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان به ویژه مدیر کل محترم و معاونت سوادآموزی است».

امین الرعایا گفت: فعالیت های آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی، هزینه کرد منابع، داشتن برنامه عملیاتی، تشکیل جلسه های شورای پشتیبانی سوادآموزی، تبلیغات و ترویج سوادآموزی، اطلاع رسانی و سامانه های سوادآموزی، کیفیت بخشی به فعالیت ها، بهبود کیفیت برنامه ها و خلاقیت ها از جمله شاخص های در نظر گرفته شده بوده است.   

معاون سوادآموزی استان افزود: نظارت و ارزشیابی بر ارزش های درون استانی، تحقق اهداف فعالیت ها و دوره ها، انجام مسابقات مختلف، طرح آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان، حلقه های کتاب و کتابخوانی، ایجاد مراکز یادگیری محلی، طرح ویژه نماز کلید بهشت از دیگر شاخص های مورد ارزیابی بود.

وی در ادامه تاکید کرد: در سال جاری نیز تلاش خواهیم نمود با استفاده از تمام ظرفیت ها و برنامه ریزی مناسب، برای ارتقاء سطح فعالیت ها و حفظ دستاوردها، بر موفقیت های اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و معاونت سوادآموزی استان بیفزاییم

ایشان در پایان افزود: بنده نیز از تمام تلاش ها و زحمات اعضای محترم شورای پشتیبانی استان و شهرستان ها،اعضاء محترم گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان، روسای ادارات، کارشناس مسئولان، کارشناسان حوزه معاونت سوادآموزی استان، مدیران آموزش و پرورش مناطق 14 گانه استان، کارشناس مسئولان و کارشناسان سوادآموزی مناطق و تمام آموزش دهندگان تقدیر و تشکر کرده و برای این عزیزان موفقیت روزافزون آرزومندم.