نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از تلاش های انجام شده در سوادآموزی شهرستان تجلیل شد

از تلاش های انجام شده در سوادآموزی شهرستان تجلیل شد


در یکصدو نود پنجمین شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه:

 

هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.در ابتدایی این جلسه کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان، گزارشی از عملکرد نهضت سوادآموزی شهرستان در دو سال اخیر را در قالب کلیپ برای حضار تشریح نمود.

"فتاحی" در ادامه افزود: با همت و تلاش آموزش دهندگان و همکاری دلسوزانه مدیران مدارس، رتبه شهرستان در بحث سوادآموزی در بین 14 منطقه در استان یزد، از رتبه 14 به رتبه اول استان ارتقاء یافت.

فرماندار شهرستان ابرکوه نیز در ابتدا از مسئولین آموزش و پرورش و آقای فتاحی، دبیر ستاد پشتیبانی سوادآموزی و کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه و همکارانش بخاطر کسب رتبه اول استان در بحث سوادآموزی تقدیر و تشکر نمود. وی همچنین از تلاش و همکاری سایر ادارات و ارگان های عضو ستاد پشتیبانی سوادآموزی که در شناسائی و جذب افراد بی سواد همکاری کردند، تشکر نمود.

 

آدرس کوتاه: