نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ارسال به موقع فایل جمع آوری داده ها

ارسال به موقع فایل جمع آوری داده ها


ارسال به موقع فایل جمع آوری داده ها
 

اخطار

اسامی شهرستان هایی که بیش از دو هفته آمار آ ن ها در سامانه مرکز دریافت نشده است .

سازمان نهضت سوادآموزی کشور

استان شهرستان کد شهرستان Version تاریخ جمع آوری تاریخ ارسال تاخیر ارسال به روز
آذربايجان شرقي صوفيان 1818 1.0.0.77 1393/08/22 1393/08/23 23
آذربايجان شرقي بناب 1861 1.0.0.77 1393/08/17 1393/08/21 25
آذربايجان شرقي مرند 1865 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
آذربايجان شرقي چاراويماق 1887 1.0.0.77 1393/08/25 1393/08/25 21
آذربايجان غربي شوط 2918 1.0.0.77 1393/08/18 1393/08/18 28
اردبيل خلخال 1917 1.0.0.77 1393/08/19 1393/08/19 27
ايلام شيروان  3419 1.0.0.77 1393/08/27 1393/08/27 19
ايلام موسيان  3456 1.0.0.77 1393/08/21 1393/08/24 22
بوشهر عسلويه 5141 1.0.0.76 1393/05/20 1393/05/20 119
چهارمحال بختياري ميانکوه  3127 1.0.0.77 1393/08/08 1393/08/10 36
چهارمحال بختياري بلداجي  3133 1.0.0.77 1393/07/17 1393/07/22 55
خراسان مشهد.ناحيه 3 1603 1.0.0.77 1393/06/25 1393/08/18 28
خراسان كلات 1613 1.0.0.77 1393/08/19 1393/08/19 27
خراسان ششتمد 1656 1.0.0.77 1393/08/01 1393/08/03 43
خراسان داورزن  1671 1.0.0.77 1393/08/24 1393/08/24 22
خراسان کدکن  1697 1.0.0.77 1393/08/17 1393/08/17 29
خراسان خليل آباد 1698 1.0.0.77 1393/08/28 1393/08/28 18
خوزستان باوئ 3608 1.0.0.77 1393/08/20 1393/08/20 26
خوزستان دهدز 3617 1.0.0.77 1393/08/27 1393/08/27 19
خوزستان رامشير 3651 1.0.0.77 1393/08/11 1393/08/11 35
خوزستان هفتگل 3670 1.0.0.77 1393/08/20 1393/08/20 26
خوزستان حميديه  3694 1.0.0.77 1393/08/14 1393/08/14 32
شهرستان هاي تهران  فشافويه 1211 1.0.0.77 1393/08/24 1393/08/25 21
شهرستان هاي تهران کهريزک  1215 1.0.0.77 1393/08/27 1393/08/27 19
شهرستان هاي تهران شهرري .ناحيه 2 1221 1.0.0.77 1393/08/21 1393/08/21 25
فارس سرچهان  2324 1.0.0.77 1393/08/11 1393/08/14 32
فارس گراش 2364 1.0.0.77 1393/08/26 1393/08/26 20
فارس علامرودشت  2386 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
قزوين شال  4649 1.0.0.77 1393/06/18 1393/07/22 55
قم خلجستان  2535 1.0.0.77 1393/06/18 1393/07/22 55
قم قم .کهک (نوفل لوشاتو) 2537 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
كردستان دهگلان 5823 1.0.0.77 1393/08/18 1393/08/18 28
كردستان سروآباد 5829 1.0.0.77 1393/07/16 1393/07/22 55
كرمان شهداد 3810 1.0.0.77 1393/08/26 1393/08/26 20
كرمان انار 3822 1.0.0.77 1393/08/25 1393/08/25 21
كرمان راين 3826 1.0.0.77 1393/08/28 1393/08/28 18
كرمان ريگان 3847 1.0.0.77 1393/07/02 1393/07/22 55
كرمانشاه جوانرود 3530 1.0.0.77 1393/08/18 1393/08/21 25
كرمانشاه اسلام آبادغرب 3537 1.0.0.77 1393/08/05 1393/08/05 41
كرمانشاه گيلانغرب 3545 1.0.0.77 1393/08/25 1393/08/25 21
كرمانشاه دينور 3548 1.0.0.77 1393/07/19 1393/08/01 45
كرمانشاه گهواره  3552 1.0.0.77 1393/07/27 1393/08/01 45
كرمانشاه بيستون  3554 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
كرمانشاه گواور 3556 1.0.0.77 1393/07/28 1393/08/01 45
كهكيلويه و بوير احمد باشت 4275 1.0.0.77 1393/08/28 1393/08/28 18
گلستان تركمن 2747 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
گلستان كردكوئ 2755 1.0.0.77 1393/07/06 1393/07/06 71
گيلان سنگر 3713 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
گيلان ديلمان 3724 1.0.0.77 1393/08/08 1393/08/10 36
گيلان رودبنه  3772 1.0.0.77 1393/08/29 1393/08/29 17
لرستان دوره چگني 5409 1.0.0.77 1393/07/09 1393/07/22 55
لرستان سيلاخور 5437 1.0.0.77 1393/08/04 1393/08/05 41
لرستان رومشگان  5438 1.0.0.77 1393/08/24 1393/08/24 22
لرستان کوناني 5445 1.0.0.77 1393/08/15 1393/08/15 31
مازندران رامسر 2045 1.0.0.77 1393/08/19 1393/08/19 27
مازندران کجور 2071 1.0.0.77 1393/08/26 1393/08/26 20
مازندران چمستان  2072 1.0.0.77 1393/07/28 1393/08/01 45
هرمزگان بندرعباس .ناحيه 1 5001 1.0.0.77 1393/08/19 1393/08/20 26
هرمزگان كيش 5032 1.0.0.76 1393/05/19 1393/05/19 120
همدان رزن 5511 1.0.0.77 1393/08/20 1393/08/21 25
همدان سامن  5523 1.0.0.77 1393/07/02 1393/07/22 55
يزد زارچ  4427 1.0.0.77 1393/08/28 1393/08/29 17