نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

ارسال آخرین فایل جمع آوری عملکرد سال 93

ارسال آخرین فایل جمع آوری عملکرد سال 93


ارسال آخرین فایل جمع آوری عملکرد سال 93

با سلام و تبریک سال جدید و آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای همکاران استان ها و شهرستان ها

مقتضی است برای نهایی سازی عملکرد سال گذشته و بهره برداری بهینه از آمار ، آخرین فایل جمع آوری عملکرد تحت پوشش سال 93 حداکثر تا پایان فروردین ماه ارسال گردد . بدیهی است بعد از این تاریخ نبایستی تغییراتی در آمار و اطلاعات عملکرد تحت پوشش سال 93 با ارسال فایل های جدید ایجاد گردد .

لازم است کاربران دقت نموده تاریخ جمع آوری فایل با تاریخ ارسال مغایرت نداشته و بروز باشد .