نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

اردکان : بازدید از کلاسهای نهضت سواد آموزی ندامتگاه اردکان

اردکان : بازدید از کلاسهای نهضت سواد آموزی ندامتگاه اردکان


اردکان : بازدید از کلاسهای نهضت سواد آموزی ندامتگاه اردکان

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان ، رئیس اداره سنجش سواد آموزی به همراه مدیر و کارشناس مسئول سواد آموزی اردکان و دیگر مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستان اردکان از کلاس های نهضت سواد آموزی در ندامتگاه اردکان بازدید کردند و طی جلسه ای با ریاست این ندامتگاه مشکلات و مسائل این کلاسها را بررسی نموده و پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
***