نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

حداقل کردن حداکثر

آموزش دهندگان سوادآموزی در خط اول جبهه مبارزه با بی سوادی قرار دارند.

معاون سوادآموزی استان یزد:

گردهمایی توجیهی آموزشی، آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو یزد ومدیران مدارس فعال در سوادآموزی و پیشکسوتان سوادآموزی به همت موسسه آموزشی ارکیده با حضور معاون سوادآموزی استان و مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو یزد درمحل اردوگاه شهید فهمیده ناحیه دو یزد برگزار شد.

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان  در این گردهمایی کار سواد آموزی را بسیار سخت و طاقت فرسا ولی در عین حال شیرین دانست و گفت: آموزش سواد ریشه کنی بی سوادی کاری بسیار ارزنده است که اجری اخروی دارد و در این راستا آموزش دهندگان سوادآموزی در خط اول جبهه مبارزه با بی سوادی قرار دارند و باید کار آنان را ستود واز زحمات آن ها تقدیر کرد وی با اشاره با آمار باسوادی استان در 5 سال گذشته افزود طبق سرشماری سال 1395 استان یزد با نرخ باسوادی 4/98 درصد در گروه سنی 10 تا 49 سال مقام اول کشور را دارد که بخش عظیمی از این موفقیت در گرو زحمت و تلاش آموزش دهندگان بوده است .

معاون سوادآموزی استان با اشاره به شروع ثبت نام دوره های سوادآموزی و تحکیم در سال1397 گفت : آنچه که باعث می شود که سوادآموزان جذب کلاس ها شوند تقویت توانمند سازی آموزش دهنده در تدریس و کلاس داری می باشد که باید آموزش دهندگان و ادارات سوادآموزی توجه جدی به این مقوله داشته باشند.

مرآت امین الرعایا با اشاره به اهمیت طرح نماز کلید بهشت از اجرای خوب این طرح توسط آموزش دهندگان تشکر کرد و از اموزش دهنده حافظ کل قران کریم سرکار خانم کریمی تقدیر نمود.

وی همچنین از موسسات آموزشی غیر دولتی خواست که اطلاعات آموزش دهندگان و پرونده های آنان را تکمیل و با جدیت بیشتری موضوع پشتیبانی و آموزش سوادآموزی را پیگیری نمایند.

شایان ذکر است در این گردهمایی پیشکسوتان سوادآموزی با بیان خاطراتی از کلاس های سوادآموزی به سختی ها و شیرینی های کار سوادآموزی اشاره نمودند.

تقدیر از مدیران فعال سوادآموزی ، آموزش دهندگان برتر و پاسخگویی به سوالات آموزش دهندگان از دیگر برنامه های این گردهمایی بود. 

آدرس کوتاه:

در انسداد مبادی بی سوادی بایت حساسیت اقشار مختلف را برانگیزیم

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:

کار گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان با دستور کار راه اندازی و تقویت مراکز یادگیری محلی و انسداد مبادی بی سوادی تشکیل شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره و نقش و اهمیت سوادآموزی در زندگی آحاد افراد جامعه گفت: باید در سوادآموزی گفتمان جدیدی راه بیاندازیم تا مبادی ورود بی سوادی را مسدود نماییم ایشان با اشاره به نقش معلمان و مدیران در این مورد گفت: در انسداد مبادی بی سوادی باید حساسیت همه اقشار را برانگیزیم زیر وجود  افراد باسوادکمک بزرگی به توسعه یک محله شهر و نهایتا جامعه خواهد نمود ایشان با اشاره با مصوبات خوب کارگروه انسداد  بی سوادی از معاونت های سوادآموزی و آموزش ابتدایی تشکر نمود و خواهان برگزاری و رصد  هفتگی آمار بی سوادان 6 تا 10 ساله که در مدارس حضور ندارند شد و گفت : در این راستا می توان از معلمان و مدیران و مراکز بهداشت و فنی حرفه ای و سایر دستگاهها استفاده نمود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست با اشاره به تاکیدات مقام عالی وزارت در راه اندازی و توسعه مراکز یادگیری محلی گفت: مراکز یادگیری محلی را باید راه اندازی و تقویت نمود تا فردی که اقدام به باسوادی می کند در کنار آن مهارت های بهتر زیستن را هم بیاموزد تا با بکار بستن آن ها در زندگی بتواند در تمام ابعاد اجتماعی پیشرفت نماید.

ایشان همچنین با اشاره به طرح آموزش نماز کلید بهشت باید دز اجرای این طرح به ظرافت های آن نیز دقت نماییم و آموزش را به نحوی انجام دهیم که باعث تعالی فرد گردد.

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نیز با اشاره به تلاش این معاونت و همکاری آن در انسداد مبادی ورودی بی سوادی گفت: انشالله بتوانیم با همکاری تمامی واحدهای اداره کل و سایر دستگاه در پایان سال 1397 به نتایج خوبی برسیم .

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مراکز یادگیری محلی گفت : تا کنون 3مرکز یادگیری محلی دولتی و 1 مرکز مشارکتی در استان راه اندازی گردیده است و انشالله تعدادی دیگر نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد گردید.

 

آدرس کوتاه:

در انسداد مبادی بی سوادی بایت حساسیت اقشار مختلف را برانگیزیم

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:

کار گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان با دستور کار راه اندازی و تقویت مراکز یادگیری محلی و انسداد مبادی بی سوادیتشکیل شد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره و نقش و اهمیت سواداموزی در زندگی آحاد افراد جامعه گفت: باید در سوادآموزی گفتمان جدیدی راه بیاندازیم تا مبادی ورود بی سوادی را مسدود نماییم ایشان با اشاره به نقش معلمان و مدیران در این مورد گفت: در انسداد مبادی بی سوادی باید حساسیت همه اقشار را برانگیزیم زیر وجود  افراد باسوادکمک بزرگی به توسعه یک محله شهر و نهایتا جامعه خواهد نمود ایشان با اشاره با مصوبات خوب کارگروه انسداد  بی سوادی از معاونت های سوادآموزی و آموزش ابتدایی تشکر نمود و خواهان برگزاری و رصد  هفتگی آمار بی سوادان 6 تا 10 ساله که در مدارس حضور ندارند شد و گفت : در این راستا می توان از معلمان و مدیران و مراکز بهداشت و فنی حرفه ای و سایر دستگاهها استفاده نمود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان در این نشست با اشاره به تاکیدات مقام عالی وزارت در راه اندازی و توسعه مراکز یادگیری محلی گفت: مراکز یادگیری محلی را باید راه اندازی و تقویت نمود تا فردی که اقدام به باسوادی می کند در کنار آن مهارت های بهتر زیستن را هم بیاموزد تا با بکار بستن آن ها در زندگی بتواند در تمام ابعاد اجتماعی پیشرفت نماید.

ایشان همچنین با اشاره به طرح اموزش نماز کلید بهشت باید دز اجرای این طرح به ظرافت های آن نیز دقت نماییم و آموزش را به نحوی انجام دهیم که باعث تعالی فرد گردد.

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان نیز با اشاره به تلاش این معاونت و همکاری آن در انسداد مبادی ورودی بی سوادی گفت: انشالله بتوانیم با همکاری تمامی واحدهای اداره کل و سایر دستگاه در پایان سال 1397 به نتایج خوبی برسیم .

ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مراکز یادگیری محلی گفت : تا کنون 3مرکز یادگیری محلی دولتی و 1 مرکز مشارکتی در استان راه اندازی گردیده است و انشالله تعدادی دیگر نیز تا پایان سال راه اندازی خواهد گردید.

 

آدرس کوتاه:

گروه بهبود


آدرس کوتاه:

موافقت نامه بودجه فعالیت های سوادآموزی در سال1397 منعقد گردید.

با حضور معاونین پشتیبانی و توسعه منابع و سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدو مدیرکل امار و بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی

جلسه توافق نامه بودجه فعالیت های سوادآموزی استان یزد در سال 1397 با  با حضور معاونین پشتیبانی و توسعه منابع  و سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزدو مدیرکل امار و بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سوادآموزی  برگزارشد در این نشست دهقان بهاء آبادی ضمن تشکر از برنامه ریزیهای دقیق سازمان نهضت سواداموزی شفافیت بودجه ای در انعقاد تفاهم نامه و ابلاغ تخصیص های این سازمان را ستود و گفت: از سازمان نهضت سوادآموزی باید به عنوان یک سازمان بسیار خوب در عملکرد و شفافیت مالی و همراهی خوب در تخصیص اعتبار تشکر و قدردانی ونمود .

در این نشست معاون سوادآموزی استان نیز ضمن تشکر از همراهی خوب سازمان نهضت سوادآموزی در این امر از معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل استان نیز بابت مساعدت ها در اجرای برنامه های سوادآموزی قدردانی نمود.

مرآت امین الرعایا سوادآموزی را امری بسیار مشکل و کاری بسیار دشوار دانست و گفت: اگر بتوانیم با تامین منابع مالی در امور واگذاری و پرداخت آن ها به موسسات سریعتر اقدام نماییم بی شک درصد زیادی از سختی این کار را از آموزش دهندگان دور کرده ایم که این کار بحمدالله در سال های اخیر تقریبا خوب انجام گرفته است .

در این نشست جمشیدی اول مدیر کل محترم بودجه و تامین منابع سازمان نهضت سواداموزی کشور نیز از اقدامات بسیار خوب استانم یزد در پرداخت به موقع قرار دادها تشکر نمود.

آدرس کوتاه:

تاثیرتشویقی درامرسوادآموزی به مراتب از تنبیه ومحدودیت کارسازتر است.

معاون سوادآموزی استان یزد:

برگزاری نشست 233شورای آموزش و پرورش اشکذرباحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل

 

برگزاری نشست 233شورای آموزش و پرورش اشکذرباحضورمعاون سواد آموزی مدیرکل

 گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اشکذر در این نشست که با حضورمرات امین الرعایا معاون سوادآموزی مدیر کل ، رئیس اداره سواد آموزی استان ،روسای ادارات شهرستان و سایر اعضا درمحل سالن کنفرانس این مدیریت برگزارگردید به اهم چالش ها و برنامه های حوزه سواد آموزی پرداخته شد؛مرآت امین الرعایا دراین جلسه  با اشاره  به  تاثیر تشویقی در سوادآموزی به فرمایش حضرت امام راحل در مورد سوادآموزی اشاره کردوگفت: وقتی امام(ره)خواسته شد تادرامر سوادآموزی اجبار نمایند نپذیرفت و فرمودندکه امر آموزش باید با انگیزه درونی وخواست فرد انجام گیرد 

 معاون سوادآموزی استان با اشاره به آمار بی سوادی در شهرستان اشکذرگفت: اگردرمدرسه،اداره ودهیاری یک نفر را از مرحله جذب تا باسوادی همراهی کنیم زمینه ریشه کن شدن بی سوادی49-10سال در شهرستان فراهم میشود

همدلی و همراهی مسئولین ،بازنگری ادارات از نیروها ی تحت امر خود و خانواده آنها در زمینه سواد آموزی و شناسائی افراد بی سواد و کم سواد ومشوق های درنظر گرفته شده دراین مورد از جمله مباحثی بود که دراین نشست به آنها پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه:

مبارزه با بی سوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می شود

مدیرآموزش و پرورش شهرستان تفت:

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  شهرستان تفت جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی  با دستور کار کیفیت بخشی به امر سوادآموزی درمحل دفتر مدیریت برگزارشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان در این نشست، با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی یکی از دغدغه‌های مهم آموزش و پرورش است، گفت: برای جذب و نگهداشت افراد بی سواد باید محرک و الزامات بسیار قوی وجود داشته باشد تا افراد بی‌سواد انگیزه لازم برای سوادآموزی داشته باشند.

 

محمد صادق مهدیان افزود:یکی از شاخصهای رشد در جامعه میزان بهره مندی مردم آن کشور از حداقل سواد نوشتن و خواندن  است و مبارزه با بیسوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می شود .

کارشناس مسئول  سواد آموزی با ارائه گزارشی از حجم پیش بینی شده برنامه‌ها و فعالیت‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات سواد آموزی، به تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح باسواد کردن اولیاء بی‌سواد دانش آموزان،اجرای طرح بنی ؛ارزیابی فعایت های سواد آموزی در سال 96،نحوه قرار داد با موسسه  و نحوه همکاری آموزش دهندگان در سال  97پرداخت.

منصور اسلامی تمرکزبر برنامه های کیفی بخشی ،تصمیم سازی ،مدیریت برنامه ها ،مشارکت جویی وجهت دهی به فعالین پالایش دهنده ، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان وتوانمندسازی آنان وجذب کم سوادان وبیسوادان را از مهمترین برنامه های سوادآموزی درسال تحصیلی آتی برشمرد.

در ادامه این جلسه، اعضای گروه، نقطه نظرات خود در خصوص شتاب بخشی به برنامه‌های سواد آموزی و موانع و مشکلات موجود در این زمینه را مطرح کردند

آدرس کوتاه:

موسسات آموزشی بازوان سوادآموزی در امر آموزش سواد می باشند.

معاون سوادآموزی استان یزد:

نشست هم اندیشی مسئولین موسسات آموزشی طرف قرار داد با سوادآموزی شهرستان ها ، نواحی و مناطق استان یزد در سالن جلسات معاونت سوادآموزی برگزارشد.مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان در این نشست با اشاره به موضوع کاهش تصدی گری در سوادآموزی و نقش موسسات آموزشی غیر دولتی در این باره گفت: سازمان نهضت سوادآموزی از سال 1393 بخش عظیمی از فعالیت های سوادآموزی خود را به موسسات غیر دولتی واجد شرایط واگذار نموده است و طبق آمار در استان یزد  85 درصد فعالیت های سوادآموزی در موضوع جذب و آموزش به این موسسات واگذارشده است.و بی شک  موسسات آموزشی بازوان سوادآموزی در امر آموزش سواد می باشند.

وی با اشاره به نقش موسسات گفت: موسسات آموزشی باید با آگاهی کامل فرآیند سوادآموزی را انجام دهند و ضمن دقت دراخذ تاییدیه  گزینش آموزش دهندگان واز لحاظ کیفی نیز آن ها را ارزشیابی نمایند. وی با اشاره به اهمیت حفظ اطلاعات آموزش دهندگان گفت موسسات باید پرونده پرسنلی آموزش دهندگان را تکمیل و بایگانی نمایند .

ایشان با اشاره به اهمیت پرداخت ها گفت : باید با دقت زیاد حق الزحمه آموزش دهندگان را پرداخت نمود تا حقی از او در موارد بیمه و دستمزد چه در زمان حال و آینده ضایع نگردد.

در این نشست مسئولین موسسات آموزشی در طرح واگذاری فعالیت های سوادآموزی با آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط آشنا وو تجربیات خود را در اختیار یکدیگرگذاشتند.

آدرس کوتاه:

استان یزد با 98/4 درصد در گروه سنی 10 تا49 سال باسوادترین استان کشور است.

معاون سوادآموزی استان یزد در گردهمایی مدیران و روسای ادارات شهرستان ها ، نواحی و مناطق استان :

مرآت امین الرعایا در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش  شهرستان و مناطق استان یزد با اشاره به افتخارات کسب شده در فعالیت های سوادآموزی استان گفت: طبق سرشماری سال 1395 و نتایج استخراج شده از آن استان یزد با 98/4 درصد در گروه سنی 10 تا 49 سال باسوادترین استان کشور است که این جایگاه مرهون تلاش همه عزیزان در چندین سال گذشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.

معاون سوادآموزی استان با اشاره به طرح های سوادآموزی و نحوه اجرای آن طرح نماز کلید بهشت را از مهمترین طرح های سوادآموزی نام برد که در سال جاری در تمام مناطق استان اجرا خواهد گردید و از مسئولین شهرستان و مناطق خواستار پیگیری نحوه اجرای این طرح  نه با نگاه وظیفه ای  بلکه در جهت جلب رضای خدا  گردید . وی با اشاره به آیتم های ارزیابی مدیران در فعالیت های سوادآموزی  گفت : محور فعالیت های سوادآموزی در این آیتم ها گنجانیده شده است که هر مدیر فعالیت مطلوب تری داشته باشدقطعا امتیاز بهتری کسب خواهد نمود . 

مرآت امین الرعایا با اشاره به نامه مقام عالی وزارت تاکید به ارسال این نامه به مدارس و طرح موضوع در شورای پشتیبانی سوادآموزی و جلسات گروه بهبود کیفیت سواداموزی خواستار اجرای دقیق آن گردید .

توسعه مراکز یادگیری محلی ، مطالبات مسائل سوادآموزی از دیگر واحد های اداره  ، حجم ابلاغی دوره های سوادآموزی سال 1397،جلب مشارکت دستگاه ها، نظارت بر اجرای دقیق آزمون ها و بازدید از فعالیت  های سوادآموزی از دیگر تاکیدات معاون سوادآموزی استان در این گردهمایی بود.

آدرس کوتاه:

انسداد مبادی بی سوادی ، توسعه مراکز یادگیری محلی و اجرای بند به بندتاکیدات مقام عالی وزارت از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش استان در حوزه سوادآموزی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد عباسعلی دانافر در نخستین گردهمایی مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها ، مناطق و نواحی استان که در محل پژوهشکده تعلیم وتربیت تالار فرهنگیان برگزار شداظهار داشت این گردهمایی مهم ترین جریان تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه در تصمیم سازی های آموزش و پرورش است .

ایشان با اشاره به فعالیت های سوادآموزی گفت : بحث انسداد مبادی بی سوادی خیلی مهم و جدی است و برای آن اگر لازم است معاونت های سوادآموزی و ابتدایی باید جلسات هفتگی تشکیل داده تا به نتایج خوبی برسیم .

عباسغلی دانافر همچنین با اشاره به نامه مقام عالی وزارت در موضوع سوادآموزی از روسا خواست که این نامه را در معرض دید هر روزی خود قرار داده و بند بند آن را اجرا نمایند . ایشان با اشاره به تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش در جهت راه اندازی مراگز یادگیری محلی خواستارتوسعه  این مراکز در سطح استان گردید تا بدین وسیله در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه گام برداشته شود.

وی با اشاره به ابلاغ اعتبار مالی سوادآموزی خواستار هزینه آن فقط در مورد سوادآموزی و جایگاه خود گردید.

آدرس کوتاه:
نمایش 11 - 20 از 188 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 19

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

مناسبت‌ها

  • روز جهانی دانش آموز بر تمامی دانش‌آموزان این مرز و بوم مبارک باد...

  • خبر آزمایشی برای نمایش این نمایشگر...
  • روز جهانی دانش آموز بر تمامی دانش‌آموزان این مرز و بوم مبارک باد...

  • یکی از خبرهای نمونه برای آزمایش...

سوادآموزی یکی از راه های بهره ورب و توانمند سازی نیروی انسانی جامعه می...
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:
  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت : سوادآموزی یکی ازراه های مهم افزایش بهره وری وتوانمندسازی نیروی انسانی مولد جامعه می باشد .                      ...
ارسال بسته‌ های آموزشی برای سواد آموزان از طریق پست/ICT، آموزشی نوین...
ارسال بسته‌ های آموزشی برای سواد آموزان از طریق پست/ICT، آموزشی نوین به ۵۰۰ سواد آموز کشور
آقای مهدیزاده معاون امور آموزشی سازمان گفت: امسال ۵۰۰ سواد آموز در ۵ استان کشور اعم از کرمان، کردستان، اصفهان، خراسان رضوی و تهران تحت آموزش های طرح ICT قرار گرفته اند.
آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی...
آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی در440شهرستان کشور برنامه درختکاری اجرا میشود
معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در نشست شورای پشتیبانی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج گفت:در این برنامه باحضور72هزار سوادآموز از دوره انتقال در هرشهرستان وهمزمان با روز درختکاری در هر شهرستان 176درخت کاشته می شود.
معاون وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یاسوج...
معاون وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یاسوج خبرداد:
تا پایان سال، تعداد94 هزار و 500 نفر از زنان و دختران عشایری کشور باسواد می شوند.
"علی باقرزاده "رییس سازمان نهضت سوادآموزی در دیدار با استاندار...
"علی باقرزاده "رییس سازمان نهضت سوادآموزی در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری کفت :
قدرمطلق بیسوادی در 25 سال اخیر درکشور ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است.
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست کارکنان سازمان با وزیر...
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست کارکنان سازمان با وزیر آمو:
استان یزد در طرح اولیاء موفقیت 100 در صدی داشته است.
مهریز:
غباررویی گلزار شهدای گمنام توسط آموزش دهندگان سوادآموزی
تجدید میثاق مسئولین سوادآموزی مهریز با آرمان‌های مقدس شهدا به مناسبت روز سوادآموزی به مناسبت گرامیداشت هفتم دیماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی مسئولین سوادآموزی آموزش و پرورش مهریز با حضور در حسینیه شهدای گمنام با آرمان‌های مقدس...
ابرکوه:
دیدار با خانواده شهید نجاتی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، مدیریت و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه رئیس بنیاد شهید این شهرستان با خانواده شهید جعفر نجاتی دیدار...
بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی
بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی   ویرایش بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی     در آستانه هفته سواد آموزی ،سواد آموزان و دست اندر کاران سواد شهرستان از کتابخانه عمومی...
دیدار اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اشکذر با امام جمعه شهرستان
دیدارگروه بهبودکیفیت سواد آموزی با امام جمعه اشکذر درهفته سواد آموزی رئیس ودیگرعوامل سواد شهرستان به دیدارامام جمعه اشکذر رفتند درگرامیداشت هفته سواد آموزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان...
ناحیه یک
همزمان با سراسر استان مسابقه آیین نامه ها و دستورالعمل های سوادآموزی برگزار شد
مسابقه دستوالعمل ها وبخشنامه هاي سوادآموزي با حضور آموزش دهندگان وجمعي از مديران مدارس ناحيه ي يك  با هدف آشنايي با بخشنامه ها وايين نامه هاي ودستورالهاي سوادآموزي در محل دبيرستان ملك ثابت برگزار شد.  "مرات امين...
ناحیه 2
برگزاری آزمون مسابقه آیین نامه های سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ، باشرکت 70 آموزش دهنده  ناحیه دو مسابقه ی کتابخوانی  ازمنبع  آئین نامه آموزشی ویژه سوادآموزان  ناحیه دو درمدرسه 12فروردین برگزار وشرکت کنندگان به سئوالا ت...
میبد
برگزاری آزمون دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی سوادآموزی
به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی، مسابقه ای در ارتباط با دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سوادآموزی از آموزش دهندگان و مدیران به صورت همزمان با سراسر استان در سالن شهید اسماعیلی آموزشگاه شاهد باهنر برگزار شد. خاطرنشان می گردد...
زارچ
برگزاری آزمون دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی سوادآموزی
مسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سواد آموزی  با حضور 25 نفر از آموزش دهندگان سواد آموزی زارچ و اشکذر و تحت نظر کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،...
خاتم
برگزاری آزمون دستورالعمل های سوادآموزی
زمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی جهت آموزش دهندگان با همکاری کارشناس سنجش و امتحانات برگزار گردید. لازم به ذکر است آقایان...
بازدید مدیرآموزش و پرورش خاتم از دوره های آموزش دهندگان سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به اتفاق اعضای گروه پیگیر از کلاسهای ضمن خدمت آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم که در مورخه 4 و 5 آبانماه تشکیل گردیده بود بازدید بعمل آوردند و در جریان...
ناحیه یک
آموزش دهندگان سوادآموزی در کارگاه توجیهی شرکت کردند
  جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه یک در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی تشکیل شد. در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، "مهین قربان رضایی "رئیس اداره سوادآموزی ناحیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات...
ناحیه یک
برگزاری مسابقه کتابخوانی سلامت
رقابت سوادآموزان ناحیه یک یزد در مسابقه کتابخوانی هیجدهم شهریور ماه 1395  گزارش تصویر    
جلسه گروه بهبود سوادآموزی شهرستان خاتم
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در این جلسه ابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و رییس گروه بهبود کیفیت سواد آموزی جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان و تحت پوشش قرار گرفتن سهمیه اختصاصی به شهرستان توضیحات لازم را...
جلسه هم اندیشی آموزش دهندگان ناحیه دو
  درراستای تکمیل  فعالیت های سوادآموزی ،جلسه ی ویژه بیمه آموزش دهندگان ناحیه دو وچگونگی تحت پوشش آن درمدیریت ناحیه برگزارشد. خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو  دراین جلسه ضمن تقدیراز زحمات آموزش دهندگان...
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

مشاهده آرشیو خبرها

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

تقویم رویدادها
تقویم رویدادها همه رویدادها

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه نخست معاونت ها ادارات تابعه اتوماسیون اداری آرشیو خبرها بيمه طلايی تالار گفتگو نظام پیشنهادها بیشتر... خبرهای استان