نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

حداقل کردن حداکثر

شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان مسئول مستقیم در امر سوادآموزی است و همه اعضاء در این موضوع وظیفه دارند.

فرماندر و رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان مهریز:

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء تشکیل گردید.

فرماندار مهریز در این جلسه تشكيل شوراي پشتیبانی را در راستاي اجراي برنامه عملي و پيگيري سياستها و مصوبات شوراي پشتيباني استان در زمينه سواد آموزي ذكر نموده و آنرا داراي مسئوليت مستقيم در اجراي برنامه ريشه كني بي سوادي در سطح شهرستان و راهكارهاي اجراي بهتر آن دانست .

سید محمد رستگاری افزود: مسأله سواد در بین اقشار جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید نسبت به افزایش قشر باسواد جامعه بیش از گذشته تلاش شود.

وي ادامه داد :عليرغم اين كه در شاخص هاي سواد آموزي وضعيت شهرستان مهریز  نسبت به ميانگين بي سوادي استان بهبود نشان مي دهد و شهرستان در این زمینه دارای مقامهای برتر استان است اما وجود حتي يك نفر بي سواد شايسته شهرستان و مردم  بافرهنگ و فرهنگ دوست مهریز نيست .

فرماندار مهریز ضمن تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي براي افزايش سطح سواد در شهر و روستاها از روسای ادارات عضو خواست تا در اسرع وقت با توجه به اهميت موضوع ،آمار واقعي و به روز بي سوادان و علل وجود بي سوادان در سطح شهر و روستاها را ارائه و با سوادآموزی شهرستان در زمینه باسوادنمودن آنها همکاری لازم را داشته باشند.

رستگاری کسب مقام اول استان در زمینه عملکرد یکسال گذشته توسط سوادآموزی شهرستان را تبریک گفت و این مهم را نتیجه تلاش و همکاری تمامی زیرمجموعه های آموزش و پرورش شهرستان عنوان نمود که جای تقدیر دارد.

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست گزارشی اجمالی از وضعیت سوادآموزی مهریز و راهکارهای اجرایی برای باسواد نمودن اولیای بیسواد ارائه نمود.

سید علی کارآموز با اشاره به اینکه ریشه کنی بیسوادی در شهرستان دغدغه ی همه است بر عزم جدی مدیریت جهت باسوادی همه افراد تاکید کرد.

وی تحقق این امر را مستلزم کمک تمام نهاد ها وارگانهای دولتی دانست وگفت بنا به رهنمود های مقام معظم رهبری باید طی چند سال آینده درشهرستان هیچ  بیسواد ی نداشته باشیم

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و حیاتی سوادآموزی در توسعه همه جانبه کشور و به لحاظ عزم و اراده نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با بیسوادی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بیسوادی توسط آموزش و پرورش و شهرستان از کسب مقام اول استان در عملکرد سوادآموزی توسط شهرستان مهریز خبر داد.

حسن حاضری افزود:همچنین دو نفر از آموزش دهندگان مهریز در مسابقات انشاء نویسی و خاطرات آموزشیاران موفق به کسب عناوین برتر کشوری و استانی شده اند.

شرافت رئیس اداره دوره های سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه بر همکاری تمامی ادارات و نهادهای شهرستان به خصوص ادارات عضو شورای پیشتیبانی در رفع بیسوادی در شهرستان تاکید نمود.

در ادامه این نشست اعضای شورا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای چگونگی شناسایی بیسوادان باقیمانده وآموزش آنان پرداختند.

در پایان این جلسه از خانم زهرا فلاحتی که در مسابقات کشوری طرح بر بال خاطره ها(خاطرات شیرین آموزشیاران سابق نهضت سوادآموزی) موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده بود با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

آدرس کوتاه:

فرماندار و رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان مهریز:

شورای پشتیبانی سوادآموزی مسئول مستقیم سوادآموزی در شهرستان است

پیشتازی مهریز در سوادآموزی استان یزد

در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز عنوان شد
در نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز پیشتازی مهریز در سوادآموزی استان یزد اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء تشکیل گردید.

فرماندار مهریز در این جلسه تشكيل شوراي پشتیبانی را در راستاي اجراي برنامه عملي و پيگيري سياستها و مصوبات شوراي پشتيباني استان در زمينه سواد آموزي ذكر نموده و آنرا داراي مسئوليت مستقيم در اجراي برنامه ريشه كني بي سوادي در سطح شهرستان و راهكارهاي اجراي بهتر آن دانست .

سید محمد رستگاری افزود: مسأله سواد در بین اقشار جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید نسبت به افزایش قشر باسواد جامعه بیش از گذشته تلاش شود.

وي ادامه داد :عليرغم اين كه در شاخص هاي سواد آموزي وضعيت شهرستان مهریز  نسبت به ميانگين بي سوادي استان بهبود نشان مي دهد و شهرستان در این زمینه دارای مقامهای برتر استان است اما وجود حتي يك نفر بي سواد شايسته شهرستان و مردم  بافرهنگ و فرهنگ دوست مهریز نيست .

فرماندار مهریز ضمن تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي براي افزايش سطح سواد در شهر و روستاها از روسای ادارات عضو خواست تا در اسرع وقت با توجه به اهميت موضوع ،آمار واقعي و به روز بي سوادان و علل وجود بي سوادان در سطح شهر و روستاها را ارائه و با سوادآموزی شهرستان در زمینه باسوادنمودن آنها همکاری لازم را داشته باشند.

سید علی کار آموز دبیر شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان ضمن تشکر از همراهی و همیاری خوب اعضاء شورا ابراز امیدواری نمود که بتوان بزودی غائله بی سوادی در شهرستان را پایان داد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به نقش مهم و حیاتی سوادآموزی در توسعه همه جانبه کشور و به لحاظ عزم و اراده نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با بیسوادی، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات انجام گرفته در راستای کاهش نرخ بیسوادی توسط آموزش و پرورش و شهرستان از کسب مقام اول استان در عملکرد سوادآموزی توسط شهرستان مهریز خبر داد.

حسن حاضری افزود:همچنین دو نفر از آموزش دهندگان مهریز در مسابقات انشاء نویسی و خاطرات آموزشیاران موفق به کسب عناوین برتر کشوری و استانی شده اند.

شرافت رئیس اداره دوره های سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه بر همکاری تمامی ادارات و نهادهای شهرستان به خصوص ادارات عضو شورای پیشتیبانی در رفع بیسوادی در شهرستان تاکید نمود.

در ادامه این نشست اعضای شورا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای چگونگی شناسایی بیسوادان باقیمانده وآموزش آنان پرداختند.

در پایان این جلسه از خانم زهرا فلاحتی که در مسابقات کشوری طرح بر بال خاطره ها(خاطرات شیرین آموزشیاران سابق نهضت سوادآموزی) موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده بود با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

آدرس کوتاه:

سوادآموزی استان یزد در پیگیری و اجرای مصوبات عملکرد بسیار خوبی داشته است.

مدیر کل دفتراموراجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:

مجید جوادیان زاده  در نشست مشترک با معاون سوادآموزی استان ضمن تشکر از اقدامات و پیگیرهای انجام شده در موضوع سوادآموزی استان گفت : عملکرد سوادآموزی استان بسیار خوب و قابل تقدیر است به طوری که  می توان از آن به عنوان الگوی برای سایر دستگاههای فرهنگی و آموزشی نام برد . وی با اشاره به جلسات برگزار شده در سال 1394 گفت : انشالله در سال 1395 بتوانیم جلسات  خوبی داشته باشیم تا بحث سوادآموزی استان را به جایگاه مناسب تری برسانیم .

مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی  اداره کل آموزش و پرورش استان هم در این نشست گفت: اگر در سوادآموزی موفقیتی حاصل گردیده است نتیجه همراهی خوب دستگاهها و ادارات و در راس آن ها شورای پشتیبانی سوادآموزی استان می باشد .

ایشان ضمن تشکر از همراهی خوب و مفید فرمانداران و بخشداران در این زمینه گفت : الحمدلله به لطف خداوند متعال و تلاش  دولت مردان سوادآموزی استان  دارای جایگاه خوبی در سطح کشور است و محدود بی سواد باقیمانده استان از مهاجرین داخلی و اتباع خارجی می باشند که این هم با درایت شورای پشتیبانی استان حل خواهد شد .

شایان ذکر است در این نشست راه های  اجرای شدن بعضی از مصوبات شورای پشتیبانی مورد بحث و بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.  

آدرس کوتاه:

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد:در راستکاری همکاری مطلوب تر با سوادآموزی باید محتوای مهارت ها استاندارد سازی گردد


دومین نشست همکاری معاون سوادآموزی استان و اداره کل فنی و حرفه ای برگزار شد در این نشست امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با بیان گزارش عملکرد  سوادآموزی استان و همکاری بین بخشی با اداره کل فنی و حرفه ای به ذکر مواردی در جهت فعالیت مطلوب تر پرداخت.

افضلی سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای استان نیز در این نشست از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقذام اداره کل فنی و حرفه ای در جهت با سوادنمودن افراد و تلاش بی وقفه مسئولین در جهت پایان بی سوادی تشکر نمود .

 وی با اشاره به مهارت های استاندارد شده فنی و حرفه ای گفت : جهت بهره وری بهتر و همکاری مطلوب تر باید این محتواها ویژه کم سوادان استاندارد سازی گردد.

در این نشست کارکنان دو حوزه با  مرور مصوبات جلسه قبل  به بیان راه کارها در جهت تریع در اجرایی مصوبات پرداختند    

آدرس کوتاه:

تجلیل از آموزش دهندگان شهرستان

ابرکوه

تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی شهرستان ابرکوه

 
با حضور مسئولین نهضت سوادآموزی اداره کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، از 18 نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، 18 آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی شهرستان ابرکوه مورد تجلیل قرار گرفتند.

مراسم تجلیل با حضور "روحی پناه" مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، آقایان حاضری، محمدی و دهقانی از معاونت سوادآموزی اداره کل و"فتاحی" کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

 
آدرس کوتاه:

تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت ناحیه یک یزد

تاکید معاون سوادآموزی استان برراه اندازی مراکز یادگیری محلی با کیفیت

 


معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد در این جلسه ضمن ارج نهادن به فعالیت هایی حوزه سوادآموزی بر ایجاد مراکز یادگیری مهارتی در ناحیه یک تأکید کرد "مرآت امین الرعایا "با بیان اهداف دفتر سوادآموزی وزارت ، خواستار احیاء راهنمای تعلیماتی در این مراکز و بکار گیری نیروهای کارآمد شد . " عبدالحمید صابری " مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک نیز ضمن تبریک پنجم اردیبهشت ماه ، سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس ، یاد و خاطره شهید منتظر قائم را گرامی داشت و آرزوی موفقیت برای اعضای سوادآموزی نمود

آدرس کوتاه:

جلسه توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه 2

در جهت توانمند سازی وارتقاء بخشی فعالیت های سوادآموزی جلسه توجیهی آموزش دهند گان برگزارشد.

جلسه ی توجیهی آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو

با هدف توانمندسازی وارتقاء بخشی ،جلسه ی توجیهی 55 نفراز آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو یزد درنمازخانه مدیریت برگزارشد

باهدف توانمندسازی وارتقاء بخشی ،جلسه ی توجیهی 55 نفراز آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه دو یزد درنمازخانه مدیریت برگزارشد.دراین جلسه خدیجه کریمی رئیس اداره نهضت سوادآموزی با تبریک میلاد مسعود امام علی (ع) – روز پدر وتشکرصمیمانه از حضور مدعوین درخصوص تکمیل پرونده ها، بسترسازی جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات وآخرین آئین نامه ها ودستورالعمل های سوادآموزی مطالبی بیان کرد.همچنین عزیزی وشکاری ومسئولین دیگر سواد آموزی در خصوص سایر مسائل سوادآموزی نقطه نظراتی تبیین نمودند.

 
آدرس کوتاه:

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:

سوادآموزی یکی از راه های بهره ورب و توانمند سازی نیروی انسانی جامعه می باشد

 

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت : سوادآموزی یکی ازراه های مهم افزایش بهره وری وتوانمندسازی نیروی انسانی مولد جامعه می باشد .

                                                          به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از نهضت سواد آموزي، علی باقر زاده درجمع روسا وکارکنان سوادآموزی استان  خراسان رضوی برآینده پژوهی وتوجه به نیازهای آینده جامعه دربرنامه های سوادآموزی تاکید کرد، افزود: آینده پژوهی و توجه به توانمندسازی در تمامی سطوح جامعه باید دنبال شده و نقش و تاثیر عملکرد نهضت سوادآموزی در بهبود نرخ جذب بی سوادان به کلاس های درس، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای معیشت اجتماعی مورد بررسی وتوجه صاحبنظران قرار گیرد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تاکید بر این که نیروی انسانی عامل اصلی توسعه قلمداد می شود، تصريح كرد : توانمند سازی نیروی انسانی از طریق افزایش آگاهی و سواد را موجب بهره وری و حصول اقتصاد مقاومتی در این حوزه خواهد شد.

وي افزود : باید نگرش نسبت به تولید، مصرف،کار، نظم وانضباط وصداقت واستقامت درکار که رفتار وسبک زندگی را تشکیل می دهد مورد توجه قرار گیرد.

باقرزاده با تاکید براین که الگوهای شهروندی ورفتاری باید در جامعه دنبال شود افزود: متد علمی و بینش عالمانه یکی از مهمترین مواردی است که باید در کار و زندگی و در حوزه ی آموزش و به خصوص سواد آموزی باید مورد توجه قرارگیرد .

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شکوفایی اقتصادی کشور را بر محور اقتصاد دولتی ، مشارکت مردمی در تعاونی ها وفعالیت بخش خصوصی استوار دانست و گفت: سوادآموزی یکی از مهمترین راه های افزایش بهره وری نیروی مولد جامعه در حوزه های مختلف می باشد.

آدرس کوتاه:

عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش از چند فرهنگی بیمار در نواحی یک و دو یزد عیادت کرد و در این مراسم از فعالیتهای ایشان تجلیل بعمل آمد

عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی
عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی
عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی
عیادت مدیرکل از همکاران فرهنگی
مدیرکل آموزش و پرورش از چند فرهنگی بیمار در نواحی یک و دو یزد عیادت کرد

آدرس کوتاه:

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیرآموزش وپرورش :

تغییر قوانین بازنشستگی در سال آینده منتفی است
پیشنهادهایی که برای اصلاح نظام بازنشستگی مطرح بود فعلاً از دستور خارج شده و در حال حاضر هرگونه تصمیمی مبنی بر تغییر برخی از قوانین مربوط به بازنشستگی از جمله پرداخت حقوق برمبنای چند سال و سابقه خدمتی منتفی است.

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، سیدمحمد بطحایی گفت: پیشنهادهایی که برای اصلاح نظام بازنشستگی مطرح بود فعلاً از دستور خارج شده و در حال حاضر هرگونه تصمیمی مبنی بر تغییر برخی از قوانین مربوط به بازنشستگی از جمله پرداخت حقوق برمبنای چند سال و سابقه خدمتی منتفی است.

بطحایی درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان سال 93 گفت: سازمان مدیریت در لایحه بودجه سال آینده اعتبار مستقلی را برای پرداخت این پاداش پیش بینی کرده است و مشکل پرداخت بازنشستگان سال های 93،94 حل خواهد شد.
وی افزود: به منظور تسریع در حل مشکلات همکاران بازنشسته سال 93 در تلاش هستیم تا با استفاده از مشارکت مؤسسات مالی ،پاداش آنان را در کوتاه مدت پرداخت کنیم و بعداز اختصاص بودجه مربوط توسط دولت، آن را به مراجع مذکور عودت دهیم.

آدرس کوتاه:
نمایش 181 - 190 از 193 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 20

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

مناسبت‌ها

  • روز جهانی دانش آموز بر تمامی دانش‌آموزان این مرز و بوم مبارک باد...

  • خبر آزمایشی برای نمایش این نمایشگر...
  • روز جهانی دانش آموز بر تمامی دانش‌آموزان این مرز و بوم مبارک باد...

  • یکی از خبرهای نمونه برای آزمایش...

سوادآموزی یکی از راه های بهره ورب و توانمند سازی نیروی انسانی جامعه می...
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:
  رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت : سوادآموزی یکی ازراه های مهم افزایش بهره وری وتوانمندسازی نیروی انسانی مولد جامعه می باشد .                      ...
ارسال بسته‌ های آموزشی برای سواد آموزان از طریق پست/ICT، آموزشی نوین...
ارسال بسته‌ های آموزشی برای سواد آموزان از طریق پست/ICT، آموزشی نوین به ۵۰۰ سواد آموز کشور
آقای مهدیزاده معاون امور آموزشی سازمان گفت: امسال ۵۰۰ سواد آموز در ۵ استان کشور اعم از کرمان، کردستان، اصفهان، خراسان رضوی و تهران تحت آموزش های طرح ICT قرار گرفته اند.
آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی...
آقای باقرزاده دریاسوج گفت:برای اولین باربه یاد176شهیدسوادآموزی در440شهرستان کشور برنامه درختکاری اجرا میشود
معاون وزیر ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در نشست شورای پشتیبانی کهگیلویه وبویراحمد در یاسوج گفت:در این برنامه باحضور72هزار سوادآموز از دوره انتقال در هرشهرستان وهمزمان با روز درختکاری در هر شهرستان 176درخت کاشته می شود.
معاون وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یاسوج...
معاون وزیرآموزش وپرورش ورئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یاسوج خبرداد:
تا پایان سال، تعداد94 هزار و 500 نفر از زنان و دختران عشایری کشور باسواد می شوند.
"علی باقرزاده "رییس سازمان نهضت سوادآموزی در دیدار با استاندار...
"علی باقرزاده "رییس سازمان نهضت سوادآموزی در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری کفت :
قدرمطلق بیسوادی در 25 سال اخیر درکشور ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است.
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست کارکنان سازمان با وزیر...
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در نشست کارکنان سازمان با وزیر آمو:
استان یزد در طرح اولیاء موفقیت 100 در صدی داشته است.
مهریز:
غباررویی گلزار شهدای گمنام توسط آموزش دهندگان سوادآموزی
تجدید میثاق مسئولین سوادآموزی مهریز با آرمان‌های مقدس شهدا به مناسبت روز سوادآموزی به مناسبت گرامیداشت هفتم دیماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی مسئولین سوادآموزی آموزش و پرورش مهریز با حضور در حسینیه شهدای گمنام با آرمان‌های مقدس...
ابرکوه:
دیدار با خانواده شهید نجاتی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، همزمان با سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، مدیریت و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه به همراه رئیس بنیاد شهید این شهرستان با خانواده شهید جعفر نجاتی دیدار...
بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی
بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی   ویرایش بازدید سوادآموزان اشکذر از کتابخانه عمومی     در آستانه هفته سواد آموزی ،سواد آموزان و دست اندر کاران سواد شهرستان از کتابخانه عمومی...
دیدار اعضاء گروه بهبود کیفیت سوادآموزی اشکذر با امام جمعه شهرستان
دیدارگروه بهبودکیفیت سواد آموزی با امام جمعه اشکذر درهفته سواد آموزی رئیس ودیگرعوامل سواد شهرستان به دیدارامام جمعه اشکذر رفتند درگرامیداشت هفته سواد آموزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان...
ناحیه یک
همزمان با سراسر استان مسابقه آیین نامه ها و دستورالعمل های سوادآموزی برگزار شد
مسابقه دستوالعمل ها وبخشنامه هاي سوادآموزي با حضور آموزش دهندگان وجمعي از مديران مدارس ناحيه ي يك  با هدف آشنايي با بخشنامه ها وايين نامه هاي ودستورالهاي سوادآموزي در محل دبيرستان ملك ثابت برگزار شد.  "مرات امين...
ناحیه 2
برگزاری آزمون مسابقه آیین نامه های سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ، باشرکت 70 آموزش دهنده  ناحیه دو مسابقه ی کتابخوانی  ازمنبع  آئین نامه آموزشی ویژه سوادآموزان  ناحیه دو درمدرسه 12فروردین برگزار وشرکت کنندگان به سئوالا ت...
میبد
برگزاری آزمون دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی سوادآموزی
به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی، مسابقه ای در ارتباط با دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سوادآموزی از آموزش دهندگان و مدیران به صورت همزمان با سراسر استان در سالن شهید اسماعیلی آموزشگاه شاهد باهنر برگزار شد. خاطرنشان می گردد...
زارچ
برگزاری آزمون دستورالعمل ها و شیوه های اجرایی سوادآموزی
مسابقه دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی سواد آموزی  با حضور 25 نفر از آموزش دهندگان سواد آموزی زارچ و اشکذر و تحت نظر کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،...
خاتم
برگزاری آزمون دستورالعمل های سوادآموزی
زمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، آزمون دستورالعمل و آئین نامه های سواد آموزی جهت آموزش دهندگان با همکاری کارشناس سنجش و امتحانات برگزار گردید. لازم به ذکر است آقایان...
بازدید مدیرآموزش و پرورش خاتم از دوره های آموزش دهندگان سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم به اتفاق اعضای گروه پیگیر از کلاسهای ضمن خدمت آموزش دهندگان سواد آموزی خاتم که در مورخه 4 و 5 آبانماه تشکیل گردیده بود بازدید بعمل آوردند و در جریان...
ناحیه یک
آموزش دهندگان سوادآموزی در کارگاه توجیهی شرکت کردند
  جلسه توجیهی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه یک در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی تشکیل شد. در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، "مهین قربان رضایی "رئیس اداره سوادآموزی ناحیه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات...
ناحیه یک
برگزاری مسابقه کتابخوانی سلامت
رقابت سوادآموزان ناحیه یک یزد در مسابقه کتابخوانی هیجدهم شهریور ماه 1395  گزارش تصویر    
جلسه گروه بهبود سوادآموزی شهرستان خاتم
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در این جلسه ابتدا حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم و رییس گروه بهبود کیفیت سواد آموزی جهت شتاب بخشی به با سوادی شهرستان و تحت پوشش قرار گرفتن سهمیه اختصاصی به شهرستان توضیحات لازم را...
جلسه هم اندیشی آموزش دهندگان ناحیه دو
  درراستای تکمیل  فعالیت های سوادآموزی ،جلسه ی ویژه بیمه آموزش دهندگان ناحیه دو وچگونگی تحت پوشش آن درمدیریت ناحیه برگزارشد. خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو  دراین جلسه ضمن تقدیراز زحمات آموزش دهندگان...
هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

حداقل کردن حداکثر

مشاهده آرشیو خبرها

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

تقویم رویدادها
تقویم رویدادها همه رویدادها

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه نخست معاونت ها ادارات تابعه اتوماسیون اداری آرشیو خبرها بيمه طلايی تالار گفتگو نظام پیشنهادها بیشتر... خبرهای استان