نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل
معاون سوادآموزی استان درشهرستان خاتم:
یزد، استانی پیشتاز در محو بی سوادی
در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی:
همایش بزرگ سوادآموزی در زندان یزد برگزار شد.
توسط معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:
از مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی استان یزد در زمینه سوادآموزی تقدیر شد
به مناسبت هفتم دی ماه با حضور فرماندار برگزار شد
نشست کتابخوان با حضور سوادآموزان زندان شهرستان اردکان
توسط معاون سواداموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد انجام گرفت:
تقدیر از مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی استان در زمینه سوادآموزی