نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پيام وزير آموزش و پرورش در هفته سواد آموزي؛

پيام وزير آموزش و پرورش در هفته سواد آموزي؛

دكترعلي اصغرفاني وزيرآموزش وپرورش به مناسبت هفتم ديماه سالگرد تاسيس نهضت سوادآموزي پيامي صادر و در اين پيام به اهتمام بيش از پيش براي باسوادي كامل گروه سني هدف تاكيد كرد.


به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، هفتم دي ماه، سالروز تاسيس سازمان نهضت سوادآموزي است. تشكيل اين سازمان به فرمان معماركبير انقلاب اسلامي ، تبلوري عيني ازاهداف متعالي انقلاب دراستقرار عدالت آموزشي است كه حضرت امام خميني (ره) با افق بلند نگاه خود درپيام تاريخي شان ترسيم و براي ماكارگزاران مورد تاكيد قرار داده اند.

برخود و همكارانم درحوزه وزارت آموزش وپرورش لازم مي دانم، با بازخواني اين پيام كه برخوردار ازجامعيت براساس يك برنامه عمل اجرايي است درتبيين موثر نقش ها و مسوليت هاي خود، در تراز دستيابي به انديشه هاي امام راحل ومطالبات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) درباسوادي كامل گروه سني هدف بيش از پيش اهتمام نماييم.

انتظار دارم مجموعه عظيم فرهنگيان كشور، با صبغه ديني و مذهبي اين مهم براساس مباني تحول بنيادين وبهره گيري از ظرفيت ها وكاركردهاي وزارت آموزش وپرورش، در راستاي تحقق اهداف سازمان نهضت سوادآموزي بيش ازپيش همت گمارند .

دستاوردهاي سه دهه فعاليت موثر و سرآمد سوادآموزي درارتقاي شاخص باسوادي، مصداق روشني از فرمايش مقام معظم رهبري است كه فرموده اند " سوادآموزي بر بخش عظيمي ازمردم ما حق حيات دارد . " واينجانب به سهم خودازتلاش همكاران خدوم سازمان نهضت سوادآموزي،كارشناسان وعوامل اجرايي آن در ادارات كل آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها سپاسگزاري نموده وتوفيق روزافزون براي آنان خواهانم.

اميدوارم بارويكردهاي تدبيرمدار واميدمحور دولت خدمت گذار، با بسيج همه ظرفيت ها، حركتي چابك وكوتاه مدت ، شاهد ارتقاي شاخص باسوادي كشور وتحقق اهداف ترسيمي دراسناد بالادستي باشيم.

علي اصغر فاني – دي ماه 92
آدرس کوتاه: