نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همیاران سوادآموزی مدارس می توانند کمک بزرگی در جهت شناسایی و جذب اولیاء بی سواد دوستان خود در کلاس های سوادآموزی بنمایند.

معاون سوادآموزی استان یزد:

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در جمع پیشتازان دانش اموزی در اردوگاه شهید صدوقی سانیچ حضور یافته بود از اقدامات ارزندخ همیاران سوادآموزی مدارس تشکر کرد و افزود: همیاران سوادآموزی مدارس می توانند کمک بزرگی در جهت شناسایی و جذب اولیاء بی سواد دوستان خود در کلاس های سواداموزی بنمایند.

مرآت امین الرعایا همچنین از سایر پیشتازان خواست تا به گروه همیاران سوادآ تا موزی بپیوند تا بتوانند از امتیازات بزرگ امر خداپسندانه باسوادکردن بی سوادان بهره مند گردند.

حسینعلی ملانوری مدیر سازمان دانش آموزی استان نیز هدف از راه اندازی گروه همیاران سوادآموزی تقویت مشارکت دانش آموزان در توسعه پایدار دانست و گفت انشالله توانسته باشیم در این مسیر به خوبی حرکت کرده باشیم.

شایان ذکر است برای اولین بار درکشور گروه همیاران سوادآموزی در جهت شناسایی و جذب اولیاء بی سواد دانش آموزان در سال 1394 در استان یزد با همکاری معاونت سوادآموزی و سازمان دانش آموزی  راه اندازی گردید .