نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست معاون سوادآموزی و کارکنان سوادآموزی استان با رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی پنجم یزد


در این نشست که باحضور اعضاء کمیسیون فرهنگی و معاون سوادآموزی در صحن کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد برگزار شد مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان با ارائه آماری از وضعیت سوادآموزی شهر یزد خواستار همکاری شورای اسلامی شهر در برنامه های سوادآموزی گردید . معاون سوادآموزی استان مهاجر پذیری شهریزد و اقامت مهاجرین بی سواد و کم سواددر نقاط کمتر توسعه یافته و حاشیه ای شهر گفت: بی شک بروز آسیب های اجتماعی در خانواده های که دارای بی سواد وکم سواد هستند شدید تر می باشد گفت : نهضت سوادآموزی در راستای توانمند سازی گروه سنی هدف خود 10 تا 49 سال اقدام به راه اندازی و تاسیس مراکز یادگیری محلی دولتی و غیر دولتی با مشارکت دستگاههاو بخش خصوصی کرده است که در این مراکز ضمن آموزش سوادخواندن و نوشتن آموزش مهارت های سبک زندگی بهتر و حرفه آموزی هم انجام می گردد که با توجه به این امر شورای اسلامی می تواند با کمک کردن در راه اندازی و تجهیز این مراکز کمک بزرگی در جلوگیری از بوجودآمدن آسیب های اجتماعی نماید .

ایشان با اشاره با تاسیس نهضت سوادآموزی در تاریخ 7 بهمن 1358 یعنی یک ماه پس از تاسیس این سازمان در کشور خواستار نام گذاری این روز به نام روز سوادآموزی یزد گردید

غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه ضمن تشکر از خدمات سوادآموزی گفت: باید تلاش شود که  همه افراد شهر از نعمت سواد برخوردار و آن را در زندگی خود به کاربندند ایشان توجه به آموزش کودکان لازم التعلیم وبازمانده ازتحصیل را خواستار شد و افزود فراموشی آموزش این افراد می تواند باعث بروز مشکلات زیادی برای فرد و جامعه گردد..

خانم عامری فرهنگی عضو شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای یزد نیز ضمن تشکر از اقدامات ارزنده نهضت سوادآموزی طی 39 سال در استان یزد گفت : خدمات این مجموعه در سالیان گذشته و خدمت رسانی به مردم شهرها تا روستاهای دور افتاده نشان از توجه ویژه و احساس مسئولیت مسئولین و کادرآموزشی سوادآموزی یزد دارد و این پشتکار سبب ارتقاء شهر یزد گردیده است . ونوس عامری با قدردانی از طرح مراکز یادگیری محلی از معاون سوادآموزی استان خواست با ارائه طرحی به شورای شهر ، زمینه های همکاری فراهم گردد تا بتواندر سطح محلات برنامه های ویژه را تدارک دید.  

مهدی کاشفی زاده دیگر عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد باید ویژگی ممتاز دارالعباده و دارالعلم بودن یزد بیش از پیش ارتقاء یابد و برای شهر یزد با سابقه 24 سال صدر نشینی در کنکور  یک نفرهم بی سواد زیاد است و همه بازماندگان از تحصیل باید زیر چتر حمایتی آموزش قرار گیرند.