نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرخ رشد سه و يك دهم درصدي باسوادي نشان دهنده حركت استان به سمت آگاهي، تحول و پويايي بيشتر است

استاندار یزد:

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي 1396 در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي استان كه با حضور معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان سوادآموزي كشور در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، ضمن گراميداشت  عيد غدير خم و دهه ولايت و امامت، ياد و خاطره دانش آموزاني كه در سانحه اخير واژگوني اتوبوس كشته شدند را گرامي داشت و براي حادثه ديدگان آرزوي شفاي كامل نمود و ابراز اميدواري كرد كه با دقت نظر، مسئوليت پذيري و برنامه ريزي مناسب، در آينده شاهد چنين حوادث تلخي در كشور نباشيم.
استاندار يزد، سواد را ظرفيت سازي براي دريافت و مبادله اطلاعات و آگاهي دانست  و خاطر نشان كرد: باسوادي بديهي ترين حق هر فرد است و اگر اين ظرفيت در انسان ايجاد نشود، به طور قطع در مسير زندگي به مشكل خواهد خورد و هرچه اين ظرفيت با بهره گيري از تكنولوژي و امكانات افزايش يابد، در امر باسوادي افراد موفق تر خواهيم بود.
وي حق بهره مندي از سواد براي هر فرد را ، حقي مورد تاكيد در قانون اساسي جمهوري اسلامي و آموزش و پرورش دانست و افزود: در قرآن كريم نيز توصيه هاي موكدي به انسان براي آموختن و دانستن شده و اين جايگاه رفيع سوادآموزي را نشان مي دهد.
رييس شوراي پشتيباني سوادآموزي استان خاطر نشان نمود: براي موفقيت در كاهش ميزان بي سوادي ، بايد ابتدا احساس بهره مندي از سواد را در افراد بي سواد افزايش دهيم تا هر فرد بي سواد ، نياز به باسواد شدن را در وجود خود حس كند و آنگاه اين امر ، انگيزه اي در افراد خواهد بود تا براي رفع اين نياز، اقدام كنند و بديهي است كه همه دستگاه ها بايد بكوشند تا ابتدا اين نياز در افراد بيسواد احساس و آنگاه در وجودشان براي رفع اين نياز، ايجاد انگيزه شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه از همه دستگاه هاي ذيربط در بحث سوادآموزي خواست تا به منظور الگوبرداري مناسب و معرفي سوادآموزان موفق به جامعه و تشويق بيسوادان به پيمودن اين مسير، موفقيتها و نقش آفريني هاي افراد سوادآموز به طور مناسب و فراگير در جامعه تبليغ شده و بازتاب يابد تا الگوسازي موثري در اين خصوص صورت گيرد و منجر به ايجاد انگيزه مناسب در ديگر بيسوادان براي سوادآموزي گردد.
استاندار آنگاه به موضوع نقش آفريني استان در بحث باسوادنمودن اولياء دانش آموزان پرداخت و خاطر نشان نمود: قدم بسيار بزرگي كه استان يزد در زمينه سوادآموزي برداشت، حركت در مسير باسوادي اولياء دانش آموزان بود و اين اقدام ميتواند نقش بسزايي در همراهي اولياء با دانش آموزان و پشتيباني از آنها در مسير تحصيل و زندگي داشته و از منظر روحي و رواني نيز، براي خانواده عزت و اعتماد به نفس بيشتري به همراه داشته باشد.
وي در خصوص موضوع آموزش سواد به جامعه معلولين تاكيد كرد: نبايد در اين خصوص ميان فرد معلول و ديگر افراد جامعه فاصله اي متصور شد چرا كه معلولين نيز از حرمت و كرامت برخوردارند و بايد به مانند ديگر افراد و در همان محيط آموزشي منتهي با ابزار و امكانات ويژه در معرض سواد آموزي قرار گيرند تا استعدادهاي ناب آنها شكوفا شود و بتوانند در مسير تعالي جامعه نقش آفريني كنند.
ميرمحمدي در ادامه خاطر نشان نمود: در كشور ما به ويژه در سالهاي اخير و در دولت تدبير و اميد، گامهاي بسيار اساسي در زمينه كاهش بيسوادي برداشته شده و اين امر ميتواند در رشد و توسعه جامعه و افزايش كرامت انساني افراد موثر باشد و جامعه را به سمت تحول و پويايي به پيش برد.
استاندار آنگاه، دستيابي به نرخ رشد سه و يك دهم درصدي باسوادي در استان را اقدامي بسيار ارزشمند خواند وسپس به لزوم سوادآموزي به مهاجرين و اتباع خارجي نيز تاكيد كرد و گفت: همه امكانات بايد در خدمت همه كساني باشد كه نياز به باسواد شدن دارند و در اين مسير نبايد تفاوتي ميان افراد گذاشت چرا كه هر چه در زمينه باسوادي و آگاهي بخشي اقشار مختلف بكوشيم، در حقيقت به روند توسعه يافتگي و بالابردن ميزان مشاركت عمومي افراد در پيشرفت جامعه كمك كرده ايم و بنابراين اين يك امر ضروري و غير قابل اجتناب است.
ميرمحمدي، آگاهي را يك ارزش دانست و تلاش براي سوادآموزي را در حقيقت حركت به سمت آگاهي بخشي و آگاهي يابي جامعه ذكر نمود و سپس خاطر نشان كرد: استان يزد در زمينه آموزشهاي سيار در محلات و بخشهاي حاشيه نشين و همچنين در اختيار نهادن كتابخانه هاي سيار، اقدامات خوبي انجام داده كه اين امر ميتواند در آينده رشد و تعالي استان موثر باشد.
وي در پايان از تلاش همه دست اندركاران و مديران ذيربط در امر مبارزه با بيسوادي تقدير كرد و ابراز اميدواري نمود تا آگاهي و مهارت درست زندگي كردن در همه جا فراگير شده و شاهد روزي باشيم كه بيسوادي در همه ابعاد اقتصادي، رسانه اي، سلامت و اجتماعي به حداقل كاهش يابد.
گفتني است در اين نشست، " باقرزاده" معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان سوادآموزي كشور، ضمن تشكر و تقدير از خدمات استاندار يزد و ابلاغ سلام وزير آموزش و پرورش به ايشان و همه دست اندركاران امر سوادآموزي استان، نرخ رشد باسوادي در كشور را دو و هشتاد و پنج صدم درصد اعلام كرد و گفت: بين سالهاي 91 تا 95، تعداد يك و نيم ميليون نفر از جمعيت بيسوادان كشور كاسته شده و اين در حاليست كه مابين سالهاي 86 تا 90، ميزان نرخ رشد باسوادي كشور، دو دهم درصد و تعداد جمعيت كاسته شده از بيسوادان، 115  هزار نفر بوده است و اين آمار به تنهايي نشان دهنده كار بزرگيست كه در اين حوزه در سالهاي اخير صورت گرفته است.
رييس سازمان نهضت سوادآموزي كشور، نرخ رشد باسوادي در استان يزد را سه و يك دهم درصد دانست و با اشاره به بالاتر بودن اين نرخ رشد نسبت به ميانگين كشور افزود: در گروه سني 10 تا 29 سال در استان، نرخ باسوادي 97 درصدي را شاهد هستيم و اين عدد در گروه سني 10 تا 19 سال به نود و هفت و نيم درصد مي رسد كه در هر دو گروه سني بالاتر از ميانگين كشور است و اين امر با توجه به مهاجرپذير بودن استان، نشان دهنده تلاش دستگاه هاي استان و موفقيت آنها در مقابله با بيسواديست كه جاي تقدير دارد.
"باقرزاده" در پايان هدف از باسوادي را ايجاد سطح زندگي بهتر براي افراد با استفاده از ابزارهاي خواندن و نوشتن دانست و آنرا ضرورتي براي توانمندسازي جامعه ذكر كرد و از همه دست اندركاران امر مبارزه با بيسوادي در استان خواست تا با جديت بيشتر در مسير كاهش نرخ بيسوادي حركت كنند.