نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشکلات سوادآموزی استان بررسی گردید

در جلسه ای با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به موفقیت های سوادآموزی استان یزد در کسب رتبه اول اجرای طرح اولیا بی سواد و کسب رتبه عالی و قابل تقدیر عملکرد سوادآموزی استان در سال 1394 درکشور گفت : بدون شک هر چه انجام شده است مدیون همکاری دستگاهها و مسئولین استان بوده است که جای تقدیردارد.مرآت امین الرعایا با اشاره به طرح های سال جاری سوادآموزی گفت : در سال جاری بنا داریم 3800نفر از بی سوادان و کم سوادان را در طرح های مختلف سوادآموزی ثبت نام و باسوادنماییم  وی با اشاره به مشکلات سواداموزی استان مهمترین آن ها را پراکندگی بی سوادان و عدم انگیزه آنها ، مهاجرت هموطنان از سایر استان ها و وجود اتباع خارجی دانست و از نمایندگان خواست که با تصویب قوانینی و ایجاد محدودیت ها زمینه ریشه کنی بی سوادی را درکشور فراهم گردانند.

 محمد رضا تابش نماینده مردم اردکان رئیس مجمع نمایندگان  استان نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به اهمیت سوادآموزی اشاره نمود و گفت برای ریشه کن نمودن بی سوادی در استان باید برنامه خاص داشت و پیمانکاران را موظف کرد که از کارگران باسواداستفاده نموده و دستگاه های دولتی در انعقاد قرار به این نکته توجه خاص داشته باشند .

در ادامه  نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود در حوزه سوادآموزی پرداختند.

آدرس کوتاه: