نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئولین در اصلاح و ویرایش اطلاعات آموزش دهندگان دقت نمایند تا حق کسی ضایع نگردد

معاون سوادآموزی استان یزد در جمع مسئولان سوادآموزی شهرستان ها و مناطق استان:

 

 معاون سوادآموزی استان در جمع  مسئولین سوادآموزی شهرستان ومناطق استان ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در واحدهای سوادآموزی استان گفت: در سال 1395 فعالیت های خیلی خوبی در سوادآموزی استان انجام گردید که بعضی این فعالیت ها باید در سال 1396 به نحو مطلوبتری ادامه یابد وی به کارگیری معلمین در کلاس های سوادآموزی ، برگزاری دوره های ضمن خدمت تخصصی برای معلمین ، راه اندازی مراکز یادگیری محلی و پیگیری طرح خواندن با خانواده در تمامی شهرستان ها و مناطق را از جمله برنامه های سوادآموزی استان در سال 96 ذکر کرد که باید با جدیت بیشتری پیگیری گردد. ایشان با اشاره به برگزاری نشست مشترک  معاونین سوادآموزی و روسای  ادارات سوادآموزی و سنجش با کارکنان ستادی سازمان نهضت سوادآموزی در ساری گفت: تمام تاکید  مسئولین بر کیفیت فعالیت های سوادآموزی است تابتوان به اهداف عالی سازمان رسید . ایشان همچنین با اشاره به دستورالعمل ویرایش و تکمیل اطلاعات آموزش دهندگان در سامانه سوادآموزی، ضمن توضیح و توجیه دستورالعمل  از مسئولین سوادآموزی خواست تا با بررسی دقیق مدارک  در اصلاح اطلاعات نهایت دقت و سعی خود رابنمایند . وی گفت : با توجه به فرصت دو هفته ای و اندک اصلاح اطلاعات ، باید با اطلاع رسانی دقیق و مطلوب جهت آگاهی همه آموزش دهندگان تلاش کرد تا حقی از کسی ضایع نگردد.

 شایان در این جلسه روسای ادارات و کارشناسان سوادآموزی  شهرستان و مناطق  پیشنهادات خود را در راستای اجرای این برنامه ارائه دادند.