نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پشتیبانی استان یزد به ریاست استاندار برگزار شد.

استاندار یزد تاکید کرد: باسوادی کلید ورود به اندیشه ها و تمدن است.

استاندار یزد تاکید کرد :باسوادی کلید ورود به اندیشه ها و تمدن است

 
شورای پشتیبانی سواد آموزی استان با حضور استاندار یزد ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی ، مدیرکل آموزش وپرورش و سایر اعضا در سالن زنده یاد حمیدیا استانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد استاندار یزد در این نشست گفت : باسوادی کلید درهای ورود به اندیشه ها ، تجارب مختلف ، تمدن ، اعتقادات و دستاوردهای بشری است .

"سید محمد میرمحمدی" با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در رفع و ریشه کنی بی سوادی در استان ، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در این زمینه در نوع خود قابل توجه است .

استاندار یزد با تاکید برلزوم توجه به تعریف ریشه کنی بی سوادی در جامعه افزود : در حال حاضر هنگامی که 95 درصد افراد باسواد باشند ، به آن ریشه کنی بی سوادی می گویند که در این میان نباید از تاثیر مهاجرت اتباع خارجی و جابجایی ها در آمارها غافل شد .

میرمحمدی ضرورت شناسایی افراد بی سواد در استان را یادآور شد و اظهار داشت : البته نمی توان آمارهای مرتبط با بی سوادی را با قطعیت کامل ارائه داد زیرا همیشه بی سوادان پراکنده در روستاها و افراد غیربومی به عنوان باقیمانده بی سوادی  در جامعه وجود دارند .

وی روش به کار گرفته شده در شناسایی بی سوادان استان از طریق دانش آموزان و توزیع فرمت هایی به اولیای دانش آموزان همچنین همکاری دستگاههای مختلف برای شناسایی آن ها را روش موفقی خواند و بر باسواد شدن این افراد لازم التعلیم تاکید کرد.

عالی ترین مقام اجرایی استان اظهارداشت : خوشبختانه در حال حاضر در جامعه ، نگرش به باسوادی از حالت یک بعدی خارج شده و تنها به خواندن و نوشتن صرف اطلاق نمی شود که این نگرش ارزشمندی است .

میرمحمدی عنوان کرد : باسوادی کلید درهای ورود به اندیشه ها ، اعتقادات ، اتفاقات تاریخی و مجموعه مسائل بشری است که با این کلید می توان به سواد بهداشت و سلامت ، سواد اجتماعی ، سواد مذهبی  و تاریخی مجهز شد .

وی ادامه داد : در استان یزد در زمینه سواد آموزی در کنار آموزش خواندن و نوشتن ، به مسائل بهداشتی ، سلامتی ، درمانی و آموزش سواد اجتماعی نیز پرداخته می شود و دستگاههای مختلف در امر آموزش ، راهنمایی و برنامه ریزی هماهنگی خوبی دارند .