نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد برگزاری هفته سوادآموزی استان تشگیل شد

با ریاست معاونت سوادآموزی:

ستادبرگزاری هفته سوادآموزی استان تشکیل شد

در آستانه 7 دی ماه سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره)مبنی بر تشکیل  نهضت سوادآموزی به ریاست معاون سوادآموزی استان نشست ستاد بزرگداشت هفته سوادآموزی استان برگزار شد.

در این نشست مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی استان  ضمن بررسی پیام تاریخی امام راحل در ابعاد مختلف آن را یک فرمان تاریخی خواند که بزرگترین تاثیر خود را بر زندگی مردم دانست و گفت :  سی وهفت سال تلاش در عرصه سوادآموزی ثمره های بسیار با شکوهی بر جای گذاشته است که در جای جای ایران اسلامی به وضوح قابل رویت می باشد و از آنجا که اولین پیام دین مبین اسلام نیز امر به خواندن می باشد و بخش عظیمی از جامعه ایران اسلامی از آن محروم بودند ودر آن زمان که امام راحل (ره) فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی را صادر نمود نرخ با سوادی کشور 48 درصد جمعیت 35 میلیونی آنروز کشور بود در حالی که در سال 1390 این نرخ به 86 درصد جمعیت 75 میلیونی رسیده است و این نشان از عملکرد بسیار خوب این سازمان دارد در جهت تحقق فرمان امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی دانست . وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته سواداموزی گفت هنوز بخش کوچکی از جمعیت زیر 49 سال استان بی سوادهستند که باید جذب کلاس های سواداموزی گردند و این مهم فقط در گرو تبلیغ و ترویج می باشد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده از کسب افتخارات زیادی توسط سوادآموزی استان  در سال 1394 خبر داد و گفت: کسب رتبه عالی شایسته تقدیر استان در جذب و نگهداشت سوادآموز و سایر فعالیت های سوادآموزی مهمترین این افتخارات بود که امید است امسال نیز به این مهم نائل آییم. ایشان همچنان خواستار هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه ها در سال 95 شد.

در ادامه جلسه  اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در جهت هرچه بهتر برگزار شدن برنامه های هفته سوادآموزی پرداختند.vv