نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل سومین جلسه گروه بهبود سوادآموزی در سال 1396


سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی استان به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش تشکیل گردید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه با اشاره به بهکارگیری مسئولین جدید سوادآموزی تحت عنوان راهنمایی تعلیماتی گفت : توانمند سازی این نیروها باید در اولویت فعالیت های سوادآموزی قرارگیرد تا کیفیت فعالیت ها بهتر از آنچه هست گردد . ایشان با اشاره به اینکه سوادآموزی همراه با توانمند سازی بسیار مفید است  خواستار راه اندازی مراکز یادگیری محلی  جهت مهارت آموزی در نواحی یک و د و گردید.

در ایتدای جلسه امین الرعایا معاون سوادآموزی با ارائه گزارشی از وضعیت سوادآموزی استا ن  از تحت پوشش رفتن بیش از 1500 نفر بی سواد در قالب طرح های مختلف در سوادآموزی استان خبر داد و گفت برای اولین بار قبل از جاری شدن کلاس ها در سامانه بازدیدهای جهت تطبیق مدارک هویتی و راستی آزمایی سواد شرکت کنندگان انجام شد گه نتایج بسیار خوبی علی الخصوص در طرح آموزش اتباع به دنبال داشت.

حاضری رئیس اداره سنجش سوادآموزی نیز گزارشی از مصوبات جلسه قبل و همچنین وضعیت قبولی سوادآموزان  در سال 1395 ارائه داد